Kandovan, İran, peribacaları, eriyonit minerali, akciğer kanseri, mezotelyoma

 

KANDOVAN, İRAN

Dr. Eşref Atabey

Jeoloji Yüksek Mühendisi /Tıbbi Jeoloji uzmanı /Araştırmacı yazar

29.5.2020

Kandovan’a İran’ın küçük Kapadokyası diyebiliriz. İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Osku şehrine bağlı bir köy. Tebriz’e 50 km uzaklıkta. Kandovan Nehri vadisinde kurulmuş.

Jeolojik yapısı tıpkı Kapadokya gibi. Sehend Yanardağı’nın yamacındaki tüf kayalarının yağmur ve rüzgar erozyonu ile peribacaları oluşmuş. Bu peribacaları şekilli  tüf kayaları içine oyulan evlerde yerleşimler bulunmakta. Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanıyor. Yoğun olarak yerli ve yabancı turist çekiyor.

Dünyada bu şekilde bir oluşum 3 yerde var. Bu üç yer, Kapadokya, Kandovan ve Amerika Utah’daki Grand Staircase. Kapadokya ve Kandovan’ı Grand Staircase’den ayıran özelliği Kandovan ve Kapadokya’da yaşam olması. Kandovan’da tıpkı Kapadokya’da olduğu gibi mağaralarda ve dağ yamacına yapılan yapılarda yerel halk yaşıyor.

Benim açımdan ilginçliği ve merak ettiğim konu şu.  Burada yaşayanlarda da aynı Kapadokya yöresi Nevşehir’in bazı köylerinde olduğu gibi tüfler içinde bulunan eriyonit minerali tozlarına bağlı akciğer kanseri yani mezotelyoma olup olmadığıdır.  Eriyonit minerali tozu kanser tehlikesi olduğundan 2001, 2002, 2004, 2005, 2007 yıllarında bizzat o zamanki çalıştığım kurum adına hazırladığım Tıbbi jeolojik etüt raporları gereğince başka alana taşınan Nevşehir’deki Karain ve Tuzköy’deki gibi kanser riski var mı? 2015 yılında bir hekim arkadaşımla birlikte İran Kandovan’da Tıbbi jeolojik ve tıbbi-epidemiyolojik inceleme yapmak üzere hazırlık yaptık. Ancak koşullar elvermediğinden gerçekleştiremedik. Bazı kaynaklarda burada yaşayanlarda kanser vakası olduğu belirtiliyor!

Kaynaklar

https://en.wikipedia.org/wiki/Kandovan,_Osku

httpswww.tripadvisor.comLocationPhotoDirectLink-g303961-d324093-i324778111-Kandovan-Tabriz_East_Azerbaijan_Province.html

httpswww.sabah.com.trgaleridunyairanda_700_yillik_koy

httpgezerdoner.com20190801iranin-kapadokyasi-kandovan

httpswww.flickr.comphotosdanielzolli21629232370

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

Her yerde her koşulda madencilik yapılmalı mı? Maden, doğa, çevre

 Resimler yazının sonunda

HER YERDE HER KOŞULDA MADENCİLİK YAPILMALI MI?

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı / Araştırmacı yazar / www.esrefatabey.com

26.05.2020

Unutmayalım ki doğa hakkı, insan hakkının önündedir. Bu dünya bize atalarımızın mirası değil, gelecek nesillerin bir emanetidir. Madencilik faaliyetlerinde yapılanların sonuçları görüldüğünde, şu soruyu sormamıza neden olmakta. Her yerde her koşulda madencilik yapılmalı mı?

Örneğin Kemaliye’nin (Eğin) bazı köylerinde geçtiğimiz yıldan bu yana altın madeni sondajları sürdürüldüğü biliniyor; altın ocağı açıldığında, doğa ve dağcılık, su sporları ve turizm merkezi, doğa harikası Kemaliye’ye zararı olmayacak mı; Kemaliye’ye hayat veren Kadıgöl kaynağı, geçim kaynağı dut ve cevizi, tarihi ve kültürel dokusu zarar görmeyecek mi? [1]

Fethiye, Ölüdeniz, Kayaköy çevresinde jeotermal sondaj için geçtiğimiz aylarda izin verilmişti; tepkiler üzerine vazgeçildi. Diyelim ki yüksek derece sıcak su bulundu; Dünya’nın gözdesi, turizm merkezi ve antik kent olan, özel çevre koruma bölgesindeki buraya jeotermal santral kuralacak mıydı? [2]

Muğla şehir merkezindeki Karabağlar Mevki’ine geçtiğimiz yıl kömür sondajı yapıldı; sonra tepkiler üzerine vazgeçildi. Kömürü çıkarmak için en az 500 m genişliğinde devasa bir çukur açılacaktı; bu durumda Muğla şehir merkezinin bir bölümünü ortadan kaldıracak mıydı? [3]

Muğla-Dalaman Ovası’nın kuzey bölümündeki birinci sınıf tarım arazileri DSİ tarafından 1999-2003 yıllarında kamulaştırılarak Akköprü Barajı kil dolgu malzemesi için toprağı alınıp, geride devasa su dolu çukurlar bırakıldı. Bunun gibi tarım topraklarını yok etmeye devam mı edeceğiz? [4, 5]

Kastamonu-Küre ilçe merkezi hemen yanında bakır ocağı bulunmakta; şehrin altında da bakır cevheri olduğu belirtiliyor; 2008 yılında maden pasalarının evlerin üzerine doğru geldiğini görmüştüm; Küre’nin başka yere kaldırılacağı söyleniyordu; maden uğruna şehir başka yere taşındı mı, bilmiyorum.

Mermer uğruna Torosların sedir ormanlarını yok etmeye devam mı edeceğiz? Altın uğruna akciğerimiz, oksijen depomuz, doğa koruma bölgesi olan Kaz Dağları’nı [6], yeşilin, doğanın büyüleyici zenginliği olan Artvin-Cerattepe çevresindeki ormanları, Ordu-Fatsa’da güzelim kestane bal ormanlarını yok mu edeceğiz? Buna benzer örnekler daha da arttırılabilir.

Zaten su fakiri olma yolunda ilerleyen Ülkemizin yer altı su kaynaklarını çevreye duyarlı olmayan bazı madencilik faaliyetleriyle kirleterek, tarımsal faaliyetler için gerekli olan, kıt yer altı sularımızı devasa maden işletmelerine mi tahsis edeceğiz? Daha ne kadar süreyle toprağı, suyu, doğayı, havayı kirletmeye devam edeceğiz? Her koşulda madencilik yapılması zorunlu mu? Tercihlerimiz olamaz mı? Kamu yararı ve doğa hakkı için madencilik yapılmasından vazgeçebileceğimiz yerler olamaz mı?

MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Ülkemizin yer altı maden zenginliklerinin aranıp, bulunması için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında kurduğu Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde (1985 yılından sonra Genel Müdürlüğe dönüştürüldü) 35 yıl süreyle çalıştım. Bunun 21 yılı, Ülkemizin dağlarında, vadilerinde, tepelerinde, köylerinde, açık arazilerde jeolojik haritalama/etütler yapmakla geçti.

Bu çalışmalarım sırasında, Türkiye’nin hemen her yerinde madencilik faaliyetleriyle ilgili gözlemlerim oldu. Gördüğüm manzara; mermer ve taşocağı adına oyulmuş tepe yamaçları, Torosların yok edilmiş sedir ormanları, madencilik adına açılmış ve terk edilmiş devasa su dolu çukurlar, derelere, ırmaklara, vadilere doldurulmuş maden pasaları ve atık çamurları, yok edilen ormanlar, madenden kaynaklı asidik sularla kurumuş meyve ağaçları ve sebze bahçeleri. Madencilik faaliyetlerinde, ‘’çevrenin ve doğanın korunacağı, cevher alındıktan sonra arazi eski haline getirilecek ve ağaçlandırılacak’’ kuralına rağmen, uygulanmadığına tanık oldum [7, 8].

Bu manzarayı gördükten sonra çalışma konumun rotasını başka yöne çevirerek; jeolojinin genel konularından ‘’Jeoloji, çevre ve halk sağlığı (Tıbbi jeoloji)’’ konularını araştırmaya, jeoloji bilimi ile halk sağlığı ilişkilendirmeye karar verdim.

Bu fikirden yola çıkarak, emekli oluncaya kadar çalıştığım kurumdaki geri kalan 14 yılımda; insan eliyle yapılan (antropojenik) unsurları, özellikle madencilik faaliyetli kirlenme, asbest, eriyonit, kuvars gibi akciğer kanseri ve silikozis yapan mineral tozları ve etkileri, akciğer kanseri nedeni olan sulardaki arsenik, diş ve iskelet florozisi yapan florür etkisi, doğal radyasyon kaynakları, anemi hastalığı nedeni kadınlarda kil yeme alışkanlığı, jeotermal kaynaklar ve kaplıcalar vd. jeoloji ve sağlık konularında araştırmalara ayırdım ve hala araştırmalarıma devam etmekteyim.

ARAMADAN MUAF BÖLGELER

Ülkemizde bilinen tüm madenler MTA tarafından bulunmuştur. Arazide jeolojik haritalama yaparken askeri bölgelere girilemediğinden o alanın haritalaması yapılamazdı; maden aramalarından da muaftı. Elimizdeki topoğrafik harita üzerinde o bölge jeolojik olarak boş alan görünürdü. Hava fotoğraflarında da askeri alanların görüntüsü olmazdı. Bazen farkında olmadan askeri bölgeye ya da özel maden sahalarına inceleme için girdiğimde, ya da vatandaşların dağda biri dolaşıyor şikayeti üzerine karakola götürüldüğüm, fotoğraf makinamdaki resimlere el konulduğu, rehin alındığım çok olmuştur.

Yaşamımızda kullandığımız hemen tüm nesnelerin kökeninde madenlerin olduğunu görürüz. Bu bakımdan madenlere ihtiyaç vardır. Ancak, doğayı ve çevreyi korumak, dengeyi kurmak adına madencilik faaliyetlerinde de muaf tutulacak alanlar olmalıdır; diye düşünmeden geçemedim.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ

Çocukluğum doğduğum yerin yakınındaki krom ocakları çevresinde geçti. Mesleğim dolayısıyla da madencilikle ilgili birçok konuda bilgi sahibi oldum; tecrübe edindim. Ancak süreç içinde bir şeyi anlayamadım.

Yerli ve yabancı sermaye işletmelerine hız verilmesine ve teşvik edilmesine, madencilik uğruna bu kadar çevre tahribatına yol açılmasına karşın, nedense madencilik sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının artacağı yerde giderek azaldığı görülmekte.

1988 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi uzmanlık programına devam etmiş, ‘’Madencilik Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Sorunları’’ diye bir tez hazırlamıştım. 1933 öncesi madencilikte yabancı payı ancak %5 dolayındaydı. 1950 yılından sonra madenler yabancı şirketlere açılmış; 1945-1960 döneminde madencilikte gerileme dönemi yaşanmıştır. Madencilik sektörünün GSMH içindeki payı 1968 yılında %1,8; 1975 yılında %1,6; 1987 yılında %1,9 olmuş. 1963 yılında madenlerin %75’i kamu, %25’i özel sektör tarafından işletiliyordu [9]. Günümüzde ise madenlerin neredeyse tamamı özel sektör eliyle işletilmekte. Geldiğimiz noktada madencilik sektörünün GSMH içindeki payı 2010 yılında %1,2; şimdilerde ise 10 yıl gerisine düşerek %1 dolayında olduğu belirtilmekte [10].

 1. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı raporuna göre; 2019 yılı sonu itibariyle gelişmiş ülkelerde madenciliğin GSMH’da payı ABD’de %4,5; Almanya’da %4; Kanada’da %7,5; Avustralya’da %8,7; Rusya’da %14; Çin’de %13; Hindistan’da %15’dir. Türkiye zengin maden rezervine sahip olmasına karşın madenciliğin GSMH’daki payı, istatistik verilere göre, %1’ler düzeyinde kalmaktadır [10, 11]. Tüm çabalara ve doğaya müdahalelere rağmen madencilik sektörünün GSMH’daki payı bir türlü artmamaktadır. Hizmetler ve sanayi sektöründeki pay artıyor da, madencilik sektörünün payı ondan mı oran olarak azalmakta? Bir çelişki yok mu?

Özellikle altın madenciliği son yıllarda doğaya ve çevreye verdiği zararlar, siyanürle altın işletmeciliği ve yabancı işletmecilerin rolü gereği gündemi meşgul etmektedir. Özel sektör eliyle yapılan başlıca altın üretimi olmak üzere, çeşitli madenlerin üretimi için onay verilmiş iken, oranı artacağı yerde giderek neden azalmaktadır?  Bu kadar altın ocağı faaliyete geçmesine ve altın üretmesine rağmen bir türlü ekonomimize katkısı hissedilememektedir. Altın madenciliğinin refah düzeyimizdeki payı nedir anlaşılamamıştır.

MADENLERİN ÖMRÜ

Maden Mühendisleri Odası raporuna göre, çeşitli madenlerin 2010 yılı itibariyle bilinen rezervlerinin tükenme ömürleri; kömür 400 yıl; alüminyum 1027 yıl; antimon 30 yıl; krom 143 yıl; bakır 75 yıl; altın 45 yıl; indiyum 13 yıl; kurşun 42 yıl; nikel 90 yıl; fosfor 345 yıl; platin 360 yıl; gümüş 29 yıl; tantalyum 116 yıl; kalay 40 yıl; uranyum 59 yıl; çinko 46 yıl olarak hesaplanmaktadır  [12].

Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin Türkiye’de varlığı saptanmıştır.  Ülke ekonomisinde madenciliğin önemli bir yeri olduğu söylenemez. 2019 yılı sonu itibariyle toplam arama ve işletme ruhsat sayısı 15.731. Türkiye, üretilen madensel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, yaklaşık 60 maden türünde yapılan üretim baz alındığında, 10. sırada yer almakta; ancak üretici ülkelerin dünya pazarı içi payları sıralamasında %0.16 oranı ile 52. sırada olduğu belirtilmekte [10, 11, 13].

Altın madenciliğine gelince, işletilebilir altın rezervimiz metal bazında toplam 1.000 ton. Türkiye altın potansiyelinin 6.000-7.000 ton olduğu tahmin edilmektedir [10, 13]. Bilinen rezerv ömrü de 45 yıl hesaplanmış. Kangal-Pınargözü-Bakırtepe’de olduğu gibi bazı altın madeni işletmeleri 5, bazıları da 10 yıl arasında ömrünü tamamlamakta.

MADENCİLİK VE ÇEVRE

Madenciliğin neden olduğu çevre kirlenmesi katı sıvı ve gaz olmak üzere üç gruptur. Tozlar havaya dağılarak, çeşitli hastalıklara yol açar. Kükürt dioksit gazı çevreye yayılırsa çevredeki canlıları tahrip ederek doğal dengeyi bozar.

Fiziksel ve kimyasal yolla olan hava, su ve toprak kirliliği, topografya ve morfolojinin bozulması, gürültü ve titreşim, ekolojik dengenin nicel ve nitel bozulmasıdır. Cevhere ulaşmak için kazılan örtü ve faydalı mineral içermeyen altere zonların büyük hacimlerde depolanması, cevher zenginleştirme işlemlerinden itibaren oluşan ince taneli atıkların depolanması işlemi, hem arazi kaybına nedendir; hem de uzun süreli kontrol gereksiniminden dolayı su ve toprak kirliliğine nedendir.

Atık havuzundaki atık çamuru ve pasalar dereye deşarj olur ve suları ve toprağı kirletir. Altın madenciliğinde kullanılan siyanür ve kimyasalların çevreye, yer altı suyu, toprak ve havaya yayılması, dolayısıyla canlı varlığı ve insan sağlığını tehdit edecektir.

Ülkemizde metalik ve endüstriyel hammadde maden işletmeleri oldukça fazladır. İzmir-Bergama-Ovacık, Balıkesir-Havran, Gümüşhane-Mastra, Manisa-Salihli-Sart, Erzincan-İliç, Eskişehir-Sivrihisar, Kayseri-Kocasinan, Kayseri-Himmetdede, Ordu-Fatsa-Altıntepe, Uşak-Eşme-Kışladağ, Sivas-Kangal-Pınargözü’nde altın üretimi yapılmaktadır [10,13]. Kütahya-Gümüşköy’de gümüş, Sivas-Divriği, Kayseri-Yahyalı-Attepesi’nde demir, Artvin-Murgul, Kastamonu-Küre, Elazığ-Maden’de bakır, Niğde-Yahyalı’da kurşun-çinko, Niğde-Ulukışla, Çanakkale-Lapseki’de kurşun, Konya-Seydişehir’de alüminyum, Tokat-Turhal, İzmir-Ödemiş-Ahmetler’de antimon, Muğla-Dalaman, Fethiye, Bursa-Orhaneli, Elazığ-Guleman, Hatay-Kisecik, Adana-Aladağ’da krom önemli metalik madeni işletmeleridir [7].

Kütahya-Emet ve Hisarcık, Eskişehir-Kırka, Balıkesir-Bigadiç’te bor madeni, Çanakkale-Çan, Muğla-Yatağan ve Milas, Sivas-Kangal, Kahramanmaraş-Afşin ve Elbistan, Kütahya-Seyitömer ve Tunçbilek’te açık ocak kömür işletmeciliği yapılmaktadır [7].

Açık maden ocağı işletmesi yapılan yerlerde özellikle altın ve kömür madenciliği, mermer ve taşocakları için çevre sorunları katlanarak artmaktadır. Sorunun önemli nedenleri arasında doğanın fiziki yapısının bozulması, ormanların yok edilmesi,  özellikle altın ve gümüş için siyanür ve başka kimyasalların kullanılması, suların kirletilmesi.

Dünyada yılda yaklaşık 1,5 milyon ton siyanür tüketilmektedir. Bunun %18’i (270.000 ton) madencilik sektöründe kullanılmakta. Dünyadaki altın üretiminin %85’i de siyanürlü yöntem ile yapılmakta [10, 11, 13, 14, 15]; Türkiye’de işletilen altın madenciliğinde de siyanür kullanıldığı bilinmektedir. Kullanılan siyanür ve kimyasalların çevreye, doğaya, yer altı suyuna, toprağa, canlılara zararları bilinmektedir.

HER YERDE HER KOŞULDA MADENCİLİK YAPILMALI MI?

Bütün zararlı etkilere rağmen; örneğin Kemaliye, Artvin, Kaz Dağları, Fatsa gibi yerlerde altın madenciliği, Fethiye-Ölüdeniz-Kayaköy’de jeotermal sondajı, Muğla şehir merkezinde kömür sondajı yapılmasına izin verilmesi gibi benzeri kararlar alınacak mı?  Kendine has özelliği ve koruma bölgesi olan birçok yerde madencilik mutlaka yapılmalı mı?

Madenciliği diğer sektörlerden ayıran özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Üretildiğinde yerine konulamayan tükenen varlıklardır.
 • Yer seçim şansı yoktur; bulunduğu yerde işletilmesi zorunludur.
 • Genellikle kırsal kesimlerde yapıldığından göçü önler.
 • Madencilik yapılan bölgeler daha hızlı kalkınır.
 • Ekonomik kalkınma için madenlerin üretilmesi gereklidir.

Peki, şimdiye kadar gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla; maden ocakları çevresindeki köylerdeki göç önlenmiş midir? Anadolu’nun birçok yerinde madencilik faaliyeti dolayısıyla sayısız köy yerinden kaldırılmadı mı?  Madencilik yapılan bölgeler hızla kalkındı mı? Anadolu’nun hemen her yerinde maden ocakları bulunmakta. Madenin bulunduğu yöredeki köylüler işe alınmış olsaydı, şehirlere göç hala devam eder miydi? Madencilik sektörü ekonomik kalkınmaya beklenen katkıyı sağladı mı?

Çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi, içinde bulunduğumuz yüzyılda mümkün değildir. Madenciliğin çevreye etkileri yadsınamaz. Ancak, madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına ve yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması sağlansa bile, yine de her koşulda her yerde madencilik yapılacak mı?

Bu gibi yerlerde madencilik yapılmasına karar verilirken fizibilite etütleri, turizm, doğa varlıkları, koruma kriterleri, havaya, toprağa, suya, canlı ve insan sağlığına etkileri, kamu yararı dikkate alınıyor mu?

Maden işletmeciliğinde asla göz ardı edilemeyecek üç önemli koşul bulunmaktadır:

 • Doğanın mutlaka korunması,
 • Kamu yararının önceliği,
 • Hukuk ve şeffaflık içinde bu işlerin yürütülmesi.

Bu üç koşul sağlansa bile, her yerde her koşulda madencilik yapılmasına izin verilecek mi?

 • Maden yakınında yaşayan insanların kullandığı su kaynaklarının kaybolmasından ya da azalmasından,
 • Maden atıklarının alıcı ortama salınması sonucunda suyunun ve toprağının kirlenmesinden,
 • Yakın ya da uzak çevresinde zaman zaman örneğini gördüğü ilkel ve vahşi madencilik benzeri uygulamalar ile oluşacak tozdan tarım ürünlerinin verimsizleşmesinden,
 • Sorumsuzca yapılan patlatmaların gürültü ve sarsıntısından kendilerinin ve hayvanlarının rahatsız olmalarından,
 • Maden sahası nedeniyle yollarının, derelerinin ve otlaklarının kullanılamamasından,
 • Tarım arazilerinin kamulaştırılarak ellerinden alınmasından, işsiz kalmalarından, göçe zorlanmalarından,
 • Siyanürle altın işletmelerinden sıkıntı duymalarına rağmen madencilik faaliyetlerine her koşulda devam edilecek mi?

Unutmayalım ki doğa hakkı, insan hakkının önündedir. Bu dünya bize atalarımızın mirası değil, gelecek nesillerin bir emanetidir. 26.05.2020-eşref atabey

Kaynaklar

[1] Eşref Atabey. 2019. Gözaydın (Bizmişen) köyü demir madeni ile Ağıl-Dilli-

Harmankaya köyleri altın madeni çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturuyor mu? Kemaliye Eğin’e Hasret Gazetesi, Yıl: 3, Sayı: 29, Ekim 2019, sayfa 1 ve 7.( http://www.esrefatabey.com/wp-admin/post.php?post=385&action=edit).

[2] Eşref Atabey. 2020. Fethiye, Ölüdeniz ve Kayaköy’de jeotermal sondaja izin.

(http://www.esrefatabey.com/wp-admin/post.php?post=371&action=edit; https://www.bodrumguncelhaber.com/fethiye-oludeniz-ve-kayakoyde-jeotermal-sondaja-izin/).

[3] Eşref Atabey. 2019. Muğla Karabağlar yaylası ve Düğerek’te başlatılan kömür arama sondajı

hakkında.http://www.esrefatabey.com/wp-admin/post.php?post=982&action=edit; https://www.bodrumguncelhaber.com/mugla-karabaglar-yaylasi-ve-dugerekte-baslatilan-komur-arama-sondaji-hakkinda/

[4] Jeoloji Mühendisleri Odası. 2003. Dalaman (Muğla) Akköprü barajı kil dolgu

malzemesi için alınan verimli tarım toprakları hakkında jeolojik ön rapor. Ankara.

[5] Eşref Atabey. 2015. Muğla ili Dalaman ilçesi, Atakent mahallesi 117 ada, 137 parsel,

dokuzlar caddesi üzeri, Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat, yıkıntı ve inşaat atığı depolama alanı (http://www.esrefatabey.com/wpadmin/post.php?post=952&action=edit).

[6] Eşref Atabey. 2019. Kaz Dağları Ve Kirazlı Altın Madeni. Bilim ve Gelecek Dergisi,

Ekim 2019, Sayı: 188, Sayfa: 80-85.

[7] Eşref Atabey. 2009.Türkiye’de İnsan Kaynaklı (Antropojenik) Unsurlar Ve Çevresel

Etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi-7. Ankara.

[8] Eşref Atabey. 2018. Suyun Hikayesi. 615s.Asi kitap. İstanbul.

[9] Eşref Atabey. 1989. Madencilik Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri Ve

Sorunları. TODAİE Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Tezi. 110s. Ankara.

[10] https://www.tmder.org.tr/uploads/2019_07_16_ETKB_MAPEG_Sunulan Rapor.pdf

[11] http://www.mapeg.gov.tr/maden_istatistik.aspx

[12] httpwww.maden.org.trresimlereklerf9dc5dd6afc6c84_ek.pdf

[13]  https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-merkezi/maden-serisi/Altin.pdf

[14] Eşref Atabey ve M.Karadeniz.2019. Altın madenciliğinde siyanürü anlamak

(https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/saglik/altin-madenciliginde-kullanilan-siyanuru-anlamak).

[15] Mehmet Karadeniz. 2015. Altın: Bir Yılan Hikayesi. 640s. Cinius yayınları, İstanbul.

 

 

 

Muğla Karabağlar Yaylası Ve Düğerek’te Başlatılan Kömür Arama Sondajı Hakkında

Muğla Karabağlar Yaylası Ve Düğerek’te Başlatılan Kömür Arama Sondajı Hakkında

 1. EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi / esrefatabey@gmail.com

27 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haberlere göre; Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne, Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Karabağlar Yaylası ve Düğerek’i içine alacak şekilde 6.626 hektar alanda kömür arama ruhsatı verildiği ve söz konusu alanda MTA’nın taşkömürü arama sondajları başlattığı belirtilmektedir.
Konuyu sağlıklı bir şekilde anlayabilmek için önce kömür nerede bulunur? Muğla Ovası’nda kömür olasılığı var mıdır? Jeolojisi ve durumuna bakalım.
Muğla Ovası’nın durumu: Muğla şehir merkezinin kurulduğu ova Kuveterner dönemi ve günümüzde son halini almış bir karstik çöküntü havzası/ovasıdır. Bu büyük çaplı karstik çöküntü alanlarına polye denir. Ovayı çevreleyen Muğla şehrinin de kısmen üzerinde kurulduğu kayalar, 3.Jeolojik zaman Mesozoik dönemi 175 ile 65 milyon yıl arası Orta Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı ve rekristalize kireçtaşı kayalarından oluşmaktadır (bakınız jeoloji haritası). Muğla polye ovası; Muğla şehir merkezinden geçen kuzeybatı-güneydoğu yönlü Muğla Fayı’nın kontrolünde, bloğun güney kanadının çökmesi sonucunda oluşmuş, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir ovadır (bakınız fay haritası). Bunun anlamı şudur. Ovada yapılacak bir sondajda, derinlerde! Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı kayalarına ulaşabilir. Muğla polye ovası 13 milyon yıldan beri, Orta Miyosen-Pliyosen’den Kuvaterner döneminde de devam ederek çökmesini sürdüren bir ovadır. Dört yönden taşınan moloz, kayaç parçaları, çakıl, kum, çamur karışımı malzemeden oluşan bir alüvyon ovasıdır.

Taşkömürü ve linyit kömürü: Türkiye’nin tek taşkömürü havzası Zonguldak Havzası’dır. Türkiye’de bunun dışında Diyarbakır-Hazro ve Antalya-Kemer’de küçük taşkömürü yatağı tespit edilmiştir. Taşkömürü oluşumu Karbonifer-Permiyen dönemi 359 ile 251 milyon yıl arası yaşlı formasyonlarda bulunmuştur.
Linyit kömürü sahaları ise yaygın olup, genellikle Tersiyer Dönemi Eosen, Oligosen, Miyosen ve Pliyosen yaşında (55.8 ile 5.3 milyon yıl yaş aralığı) olan gölsel ortam havzalarında bulunur.

Muğla Karabağlar’da kömür araması: MTA tarafından Muğla Yatağan, Milas yöresindeki linyit kömürüne yönelik aramalar ve yataklar 1960’lı yıllardan başlayarak 1990’lı yıllara kadar tamamlanmış ve rezervler tespit edilmiştir. MTA’nın linyit envanterinde Muğla polye ovasında (Karabağlar’da) herhangi bir linyit tespiti ve yatağı görünmemektedir (bakınız kömür sahaları haritası). Basında yer aldığı haliyle taşkömürü arama sondajı yapıldığına ilişkin haberde bir hatalı bilgilenme olmalı.
Yukarıda belirttiğim üzere, taşkömürü oluşumu için Muğla polye ovası (Karabağlar) jeolojik olarak uygun değildir. Alüvyon kaya biriminde taşkömürü oluşmaz. Bahsedilen sondaj, linyit kömürü araması için olmalıdır.
Muğla Ovası bir karstik çöküntü alüvyon ovası olduğundan, muhtemel kömür oluşumu için uygun kaya birimi derinlerde Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı kayaları üzerinde çökelmiş Miyosen-Pliyosen yaşlı gölsel kaya biriminde olacaktır. Eğer ekonomik kömür rezervi olsaydı, MTA geçmiş yıllarda Yatağan, Milas yöresi ve bu havza dahil yaptığı çalışmalarda ortaya koymuş olmalıydı. Muğla Ovası yüzey jeolojisine bakıldığında linyit kömürü oluşumuna uygun kaya birimi bulunmamaktadır. Ovada yapılacak sondajla belki çok küçük alanda ekonomik olmayan oluşumlara/zuhurlara rastlanabilir.
-Özellikle 1970’li yıllarda MTA, Yatağan-Milas Havzası’nda kömür aramaları ve rezervleri üzerine yoğun çalışma yapmıştır. Oralarda tespit edilen linyit rezervleri, acaba Muğla Karabağlar’da eğer varsa tespit edilemedi mi?
-Karabağlarda yapılan sondaj ile ekonomik bir linyit rezervi beklenmekte midir?
-Yüzey jeolojisi, havza analizi, jeofizik yöntemler sonucunda derinde kömürün varlığı beklentisiyle mi sondaj yapılmaktadır?
-Kömür oluşumu için gölsel bataklık ortamı ovanın derinliklerinde tespit edilmiş midir?
-Yapılan sondaj, doğrudan kömürün geometrisini ortaya koyma amaçlı mıdır? Yoksa stratigrafik, istikşaf, havza analizine yönelik bir sondaj mıdır?
-Dört tarafı Jura-Kretase yaşlı kireçtaşı kayaları ile sınırlanmış, bir karstik çöküntü havzasında ne kadar rezerv beklenmektedir?
-Peki ekonomik rezerv bulundu diyelim, işletmesi nasıl olacak? Farz edelim ki 100-200 m derinde kömür tespit edildi, kömürü çıkarmak için en az 500 m çaplı ya da daha geniş bir çukur oluşacak ve sonuçta pasa dağları açığa çıkacaktır.
-Ekonomik kömür bulundu diyelim, işletmeye geçilecek mi? İşletmeye geçildiğinde bu durum Muğla Ovası’nın ortadan kaldırılması/yok edilmesi anlamına gelmez mi? Muğla şehir merkezi, Sıtkı Koçman Üniversitesi vd. yerleşkeleri kaldırılacak mı?
-Açık kömür ocaklarının çevreye, fauna ve floraya, havaya ve yer altı sularına, canlılara verdiği zararlar zaten ortada iken, bu nasıl önlenecektir?
-Muğla ilinin kuzey bölümü, Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Bodrum, Milas ve Ula, su kıtlığı çeken yerlerdir. Muğla polye ovası en önemli su rezervlerinden birisidir. Kömür işletmeye geçildiğinde bu su rezervleri yok olmayacak mı?
MTA web sayfasında; ‘’Aydın-Muğla Neojen Havzaları kömür aramaları’’ projesinin yer aldığı görülmektedir. Sanırım Karabağlar-Düğerek’teki sondaj da bu proje kapsamında yapılıyor olmalı.
Farklı bir konumu ve kendine has özelliği olan Muğla polye ovası Karabağlar-Düğerek Mevkii’nde, neredeyse şehrin merkezinde MTA’nın kömür arama sondajları başlatma mantığı anlaşılamamıştır. Jeolojik, çevre, turizm, sosyo-ekonomik yönden, halk sağlığı yönünden bakıldığında uygun bulunmamaktadır.

Kaynaklar
Atabey, E. 2013. Muğla ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Muğla Belediyesi yayını-13.
MTA. 2009. Türkiye Yer Altı kaynakları (illere göre). Yerbilimleri ve Kültür Serisi-5, Ankara.
MTA. 2010. Türkiye Linyit Envanteri. Envanter Serisi-202, ISBN: 975-605-4075-76-8. Ankara.

 

Muğla ili Dalaman ilçesi, Atakent mahallesi 117 ada, 137 parsel, dokuzlar caddesi üzeri, Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat, yıkıntı ve inşaat atığı depolama alanı

NOT:Söz konusu rapor 2015 yılında hazırlanmış Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis başkanlığına, Dalaman Belediyesine, , DSİ Genel Müdürlüğüne,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. 2019 yılı Ekim ayında MBŞB söz konusu alandan ayrılmıştır.

MUĞLA DALAMAN İLÇESİ ATAKENT MAH. 117 ADA 137 PARSEL DOKUZLAR CAD. ÜZERİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAFRİYAT, YIKINTI VE İNŞAAT ATIĞI DEPOLAMA ALANI

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Tıbbi Jeoloji Uzmanı

Araştırmacı yazar

ATAÇEV Derneği

KATED Derneği

Hacettepe Üniversitesi Medikal Jeoloji ve Mezotelyoma Araştırma ve Uygulama Merkezi

Asbest Söküm Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Tel: 0535 851 11 61

e-posta: esrefatabey@gmail.com

web: esrefatabey.com

30 Haziran 2015

GİRİŞ

Muğla Dalaman ilçesi Atakent Mah., Dereköy, Dokuzlar Cad. Gürköy Mevkii Dalaman Çayı ve Tersakan Çayı’nın suladığı eski alüvyon ovasıdır. Eski menderesli ve taşkın ovası çökelleriyle kaplı, merceksi yapıda çakıl, kum, silt ve kil malzemeden oluşmaktadır. Bu ova tamamen sulu tarım arazisi olup, narenciye ve her türlü tarım yapılmaktadır. Yılda 4 ürün alınabilen 1.sınıf tarım topraklarına sahiptir.  

Kamulaştırma

Dereköy, Dömbek Mevkii, Dokuzlar Cad. 125 ve 117 ve diğer ada alanlar Dalaman Akköprü Barajı kil çekirdek dolgusu için, 1999 yılı ile 2004 yılı arasında kamulaştırılmıştır. 1999 yılından itibaren kamulaştırmalara karşı bilgilendirme toplantıları, forumlar, sempozyum, seminerler yapılmış, ulusal ve yerel basında haberlere konu edilmiştir. Söz konusu alanda kil olmadığı, ancak hatalı teknik raporlar verilerek kamulaştırma kararı alındığı, 1.sınıf tarım toprağının alınmasının Anayasa’nın ilgili maddelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı olduğu konusu dile getirilmiştir. Kamulaştırmaya karşı davalar açılması üzerine, 2004 yılında kamulaştırma kısmen engellenmiştir. DSİ tarafından toprakları alınması planda olan Gürköy’ün kuzey alanının tarım topraklarının böylece kamulaştırılması önlenmiştir. Bu süreçte Dereköy, Dokuzlar Cad. üzerinde bulunan narenciye bahçeleri yok edilerek (Muğla kitabının 308-311 sayfaları arasındaki görüntüler ve ekler) yerleri derin çukurluklar, göletlere bırakmıştır. DSİ’nin bu alandaki ülke toprağına, çevreye ve yaşayanlara vermiş olduğu zararların boyutu çok büyük olmuştur. Şimdilerde ise bozulan alanlar tekrar tarla yapılmak için çaba sarf edildiği görülmektedir.

Toprağını/tapusunu vermeyenleri DSİ mahkemeye vermiştir. Bazı kişiler 2004 yılında DSİ’ye karşı dava açmış olup (125 ada 65 ve 67 parsel sahipleri), DSİ’nin kil amaçlı kamulaştırdığı bazı alanlarda KİL OLMADIĞI MAHKEME TARAFINDAN DA KANITLANMIŞTIR. Davalar kişilerin lehine Danıştay’ca da onanmıştır.

Akköprü Barajı; enerji, taşkın koruma ve sulama amaçlı yapılmasına karşın, sulama amacı gerçekleştirilmemiştir. Dalaman Ovası kuzey bölümü (Gürköy, Atakent Mah., Dereköy, Dokuzlar Mah.) toprakları hala tarihten beri geleneksel olan Dalaman Çayı’ndan gelen toprakta açılmış su kanalı ile sulanmaktadır. DSİ ovaya bir kanalet sistemi yapmamış, sulama sistemi kurmamıştır. DSİ tarım topraklarının bir bölümünü kamulaştırmış, diğer taraftan da tarım topraklarının sulanması için sulama sistemi kurmamış, vatandaş mağdur edilmiştir.

Kamulaştırılarak toprakları alınan ve çukurluklar oluşan 1.sınıf tarım toprakları şimdilerde de Muğla Büyükşehir Belediyesince Dalaman ilçe merkezinin katı atıklarına ev sahipliği yapmaktadır. Burası inşaat yıkıntı atığı depolama alanı adı altında her türlü katı atığın atıldığı ve gömüldüğü bir yer olmuştur.  Vatandaşın çöp konteynerlerine koyduğu çöpleri toplaması gereken, vatandaş çöp attığında ceza kesen, gelişigüzel yerlere çöp atılmamasını engelleme görevi olan Dalaman Belediyesi; Dalaman merkezindeki diğer mahallelerden topladığı çöpleri, molozları, plastikleri, araç lastikleri toplayarak Dokuzlar Cad. üzerinde olan mahalle ortasına bizzat dökmeyi uygun bulmaktadır. Şu anda Büyükşehir Belediyesi hissesinde olan yerler birer katı atık depolama alanı haline gelmiştir.

117 Ada 137 Parsel alan

Muğla Dalaman ilçesi Atakent Mah. Dokuzlar Cad.117 ada 137 parsel alan doğusunda Tersakan Çayı, kuzeyinde evler, batısında sulama kanalı, güneyinde sulama kanalı ve evlere sınırdır (Alttaki resimde görülmektedir). Sulu tarım alanları ve narenciye bahçeleri arasında bulunmaktadır. Söz konusu alandaki terkedilmiş çukur alanlar sazlık, bitki ve ağaçların, bataklık ve su kuşlarının bulunduğu yapay bir sulak alandır. Bu alan 2004 yılında narenciye bahçesi iken şimdi katı atıkların atıldığı ve gömüldüğü bir yerdir (Aşağıdaki resimlerde görülmektedir)

117 ada 137 parsel DSİ’nin kamulaştırarak Akköprü Barajı için malzeme aldığı ve terk edilen, önceki DSi mülkiyetinde şimdi ise Büyükşehir Belediyesi hissesi olan, yerleşim yerine sınır insanların yaşadığı alana sınır yere; moloz, inşaat atığı, lastik, her türlü sanayi atığı, kimyasal atıklar, plastik, araç lastikleri, asbestli kanserojen malzeme dökülmeye devam edilmektedir. Daha önce Dalaman Belediyesince her türlü atık dökülerek kirliliğe yol açılan alan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra, bu alan Dalaman Belediyesince ‘’İnşaat atığı, Hafriyat Yıkıntı atığı Depolama alanı’’ olarak Büyükşehir Belediyesine bildirildiği ve Büyükşehir Belediyesince de herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan’’İnşaat atığı, Hafriyat Yıkıntı atığı Depolama alanı’’ olarak izin verildiği bilinmektedir.

 

117 ada 137 parsel alanın 2004 yılındaki durumu                             117 ada 137 parsel alanın 2014-2015 yılındaki durumu

 

117 ada 137 parsel alanın 2014-2015 yılındaki durumu

Dalaman ilçesi Atakent Mah.117 ada 137 parsel Akköprü Barajı için malzeme alınarak geride çukurlar bırakılan DSİ’nin mülkiyetinde olan 18.884,64 m2 bu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI, HAFRİYAT DEPOLAMA ALANI OLARAK DSİ. 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTENDİĞİ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün Bilgi Edinme HAKKI Kanununa dayanarak Dr. Eşref Atabey’e vermiş olduğu 28.1.2015 tarihli 21077376-622.99-57984 sayılı yazısında ‘’Muğla Büyükşehir Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının talebi üzerine yukarıda adı geçen mahallelerdeki İdaremiz mülkü taşınmazlardan toprak alınan kısımlara yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemini almak kaydı ile üst kottaki 1 m’lik kısma nebati toprak dökülerek ve tesfiye edilmek üzere bedelsiz olarak dolgu yapılması hususunda 5216 sayılı kanunun 7. maddesi (i) bendi doğrultusunda izin verilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere dolgu izni verilen alanlar DSİ’nin özel mülkü olan taşınmazlarla ilgili olup, dolgu esnasında 3. şahıslara verilecek zararlardan ve mevzuatına uygun olmayan dolgu yapılması işleminden Büyükşehir Belediyesi sorumludur’’ denilmektedir.

Söz konusu yere moloz, inşaat atığı, lastik, HER TÜRLÜ SANAYİ ATIĞI, KİMYASAL ATIKLAR, plastik, araç lastikleri, asbestli kanserojen malzeme DÖKÜLmüş ve zaman zaman bu atıklar tesfiye edilerek, gömülmüştür. Yer altı suyu ve toprak kirliliğine yol açan bu katı atıkların DÖKÜLMEMESİ için 2 yıldan bu yana; DALAMAN BELEDİYESİ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİMER, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, T. C. SAĞLIK BAKANLIĞINA Dr. Eşref Atabey’in yazmış olduğu defalarca yazıya rağmen (ÇİZELGEDE GÖRÜLMEKTEDİR) hala alana araç lastikleri, plastik,  katı atık, asbestli kanserojen malzeme, Dalaman Belediyesince dökülmeye ve kirliliğe devam edilmektedir. (Son başvurudan sonra 23.6.2015 tarihinden sonra alana katı atık gelmesi şimdilik durdurulmuştur).

 

117 ada 137 parsel alanın konumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Dalaman Belediyesine Yapılan Başvuru Ve Cevaplar

BAŞVURULAR CEVABI YAZILAR

 

KURUM TARİH KURUM TARİH/SAYI
BİMER 18.4.2014 DSİ 21. Bölge Müdürlüğü-Aydın 4.6.2014/340233
Fethiye Belediye Başkanlığı 2014
Dalaman İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü 7.5.2014/1246
Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü-Muğla        8.5.2014/96973
 

Dalaman Belediye Başkanlığına

 

21.05.2014

Dalaman Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 13.05.2014/471
Dalaman Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü 09.06.2014/752
Dalaman Belediyesi Başkanlığına 06.08. 2014 Dalaman Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 14.08.2014/834
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 06.08. 2014
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 25.09. 2014
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına 14.10.2014
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 29.11.2014 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına 11.12.2014/34452
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü

 

26.12.2014

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına 26.12.2014
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 19.01.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 27.1.2015/140-1092
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Bimer başvurusu) 24.1.2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 28.01.2015/57973

 

BİMER 5.2.2015 Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2.2.2015/78938836-145,08
Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 24.2.2015/78938836-145,08-2467
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 13.2.2015
Dalaman Kaymakamlığı

İlçe yazı İşleri Müdürlüğü

23.2.2015/1694941-492-328
BİMER 21.3.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 7.4. 2015/659-3094
Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3.4.2015/7893E836-145.08-4630
Ortaca (Muğla)  Cumhuriyet Başsavcılığına 20.3.2015
BİMER 6.4.2015
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 6.4.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 15.6.2015/622.01-1236
Muğla Büyükşehir  Belediyesi Başkanlığına 8.6.2015
Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına 19.6.2015
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına

 

19.6.2015
DR. OSMAN GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

 

19.6.2015
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 22.6.2015 Muğla Büyükşehir Belediye Emlak ve İstimlak Dairesi 30.6.2015

622.03/120/9937

Dalaman Belediye Başkanlığına 22.6.2015

(İşyeri açma ruhsatı hk)

Dalaman Belediye Başkanlığına

 

22.6.2015 (e-posta) Dalaman Belediye Başkanlığına

 

1.7.2015

250/391

 

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

21.6.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına  

 

30.6.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 6.7.2015

622.01-1425/110210

DR. OSMAN GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

 

 

 

30.6.2015

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına               30.6.2015

 

YÜRÜRLÜTE OLAN ÇEVREYLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EYLEM VE İŞLEMLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 117 ada 137 parsel alan hissesi olan kısmı inşaat, yıkıntı atığı depolama alanı olarak kullanması, her türlü katı atığın buraya atılması ve gömülmesi çevre, toprak ve su kirliliğine yol açmakta olup, yürürlükte olan;

 1. a) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU,
 2. b) 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU,
 3. c) 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU,
 4. d) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ,
 5. e) HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 6. f) ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,
 7. g) ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 8. h) MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ,
 9. i) ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 10. j) AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 11. k) ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 12. l) ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK,
 13. m) ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 14.10.2014, 19.01.2015, 6.4.2015 ve 8.6.2015 tarihlerinde yapmış olduğumuz başvurularımızda; ‘’Muğla Dalaman ilçesi Atakent Mah. Dokuzlar Cad. 117 ada 137 parsel DSİ’nin kamulaştırarak Akköprü Barajı için malzeme aldığı ve terk edilen, önceki DSi mülkiyetinde şimdi ise Büyükşehir Belediyesi hissesi olan, yerleşim yerine sınır insanların yaşadığı mahalleye moloz, inşaat atığı, lastik, HER TÜRLÜ SANAYİ ATIĞI, KİMYASAL ATIKLAR, plastik, araç lastikleri, asbestli kanserojen malzeme DÖKÜLMEMESİ için 2 yıldan bu yana; DALAMAN BELEDİYESİ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİMER, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, T. C. SAĞLIK BAKANLIĞINA yazmış olduğumuz defalarca yazıya rağmen hala alana araç lastikleri, plastik,  katı atık, asbestli kanserojen malzeme, Dalaman Belediyesince dökülmeye ve kirliliğe devam edilmektedir. (27 Mayıs 2015 tarihinde söz konusu katı atıkların ayrıntılı resmi tarafımdan çekilmiştir)’’ Alana inşaat, yıkıntı atığı dahil her türlü atık atılmaması ve alana gömülen atıkların çıkartılarak temizlenmesini talep etmiştik.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CEVABI YAZILARI

Büyükşehir Belediyesinin 11.12.2014, 27.1.2015, 7.4.2015 ve 15.6.2015 tarihli cevabı yazıları hepsi birbirinin aynı olup (bilgisayardan önceki cevabı yazının çıktısı alınıp tarih ve sayı değiştirilmek suretiyle);

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu Madde7: i fıkrası; ‘’Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak’’ hükmü yer almaktadır.

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği ile Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu olmuştur.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 5.11.2014 tarih ve 688905 sayılı yazısı ile; söz konusu kil ocağı alanlarının hafriyat dökümü yapılarak rehabilite edilmesi ve tarıma yeniden kazandırılması için uygun olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu alana Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğinde kayıtlı yönetmelik kapsamında belirtilen atıklar depolanacak olup, bu atıklar zehirli nitelik taşımamaktadır. Ayrıca hazırlanacak olan rehabilitasyon projesi ile alanın üstü tarım toprağı ile kaplanarak tarıma kazandırılması planlanmaktadır. Alanın bir kısmının kamu alanı olması ve rehabilitasyonda kamu yararı gözetilmiştir.

Söz konusu şikayette belirtildiği gibi alan sulak alan olmayıp, terk edilmiş eski kil ocağıdır. Alanın temelinin kil ile kaplı olması nedeniyle yağmur suları birikmekte ve alan içerisinde vektör oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca şikayette belirtildiği gibi rehabilitasyon amaçlı dolgu alanı içerisinde RADYOAKTİF kanserojen vb. atıklar dökülmemektedir. Bahse konu sahada görevli personeller ‘’Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen atıklar dışında atık gelmesini engellemek, sahanın düzenlenmesini sağlamak için görevli olup, sahaya konulan karavan da burada çalışan işçilerin barınması, olumsuz hava koşullarından korunması ve temel ihtiyaçlarını giderilebilmesi için koyulmuştur’’ denilmektedir.

Sahaya her türlü atığı atarak toprak, su, çevre kirlenmesine yol açan Dalaman Belediyesine yazdığımız her yazıya, Dalaman belediyesinin verdiği cevabı yazısında her defasında sorumluluk Muğla Büyükşehir Belediyesindedir, diye cevap vermiştir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CEVABI YAZILARINDAKİ İFADELERİYLE ÇELİŞEN VE  İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN HUSUSLAR

Büyükşehir Belediyesinin 11.12.2014, 27.1.2015, 7.4.2015 ve 15.6.2015 tarihli cevabı yazılarında belirttiği;

 1. a) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5216 sayılı KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPMAKTADIR.

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu Madde7: i fıkrası; ‘’…çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak…’’ gibi korumaya yönelik bir görevi sayılmış, ancak ‘’Tarım alanları oluşturmak, ya da DSİ’nin malzeme alarak tarım için kullanılamaz hale gelen çukur alanların doldurulması/ıslah edilmesi suretiyle,  tarım alanı oluşturmak’’ gibi bir görevinin sayılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPMAKTADIR.

 1. b) HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’ne aykırı işlem yapmıştır.

Hafriyat, yıkıntı atığı depolama alanı için Belediyenin uygun alan belirlemediği, tarım alanı, yer altı suyu ve çevre kirliliği ile insanların sağlık riski araştırılmadan mahalle içinde bir alan atık depolama alanı seçilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol dairesi başkanı Sayın Aylin Giray’la yaptığım telefon görüşmesinde jeolojik-hidrojeolojik etütler ile hafriyat-inşaat atığı depolama alanı belirlenmesi gerektiğini belirttiğimde, bunun için bir yasa mı var diye yanıt vermiştir. HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 34 ve 35’de jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik etütlerin yapılacağını açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ KANUNA AYKIRI olarak 117 ada 137 parsel alanı hafriyat, yıkıntı atığı depolama alanı ilan etmiştir.

 1. c) İlgili yönetmelikte ‘’Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı 200 (iki yüz) metre olmalıdır’’ denilmesine rağmen EK-3 ve /’de görülen her türlü katı atık evlerin duvarlarına bitişik atılmıştır. Dolayısıyla MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ yönetmelik hükmüne AYKIRI işlem yapmıştır.
 2. c) Büyükşehir Belediyesi yazısında; …depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek…

Belediye bu izni bilimsel ve teknik temellere dayanarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre vermesi gerekiyor. Bu alanda kirlilik oluştuğunu defalarca yazımıza rağmen Belediyenin bu alanı HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIĞI DEPOLAMA ALANI OLARAK KULLANMASI ilgili yönetmeliğe aykırı olup, buranın inşaat, yıkıntı depolama alanı olarak kullanılması iznini İPTAL ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

 1. d) Büyükşehir Belediyesi yazısında; …rehabilitasyon projesi ile alanın üstü tarım toprağı ile kaplanarak tarıma kazandırılması planlanmaktadır…

Yapılan işlem her türlü atık (araç lastikleri vd dahil) toprağa gömülmüş ve üzeri komşu sınırdaki tarım toprağı sıyrılarak örtülmüştür. Bir yandan tarım alanı oluşturulurken, diğer yandan işlem sırasında yanındaki tarım alanının tarıma elverişli toprak katmanı yok edilmiştir.

 1. e) Büyükşehir Belediyesi yazısında;…söz konusu alan sulak alan olmayıp, terk edilmiş eski kil ocağıdır…

Söz konusu alan bir kil madeni olarak MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ruhsat alınarak işletilmemiştir. Dolayısıyla kil ocağı diye nitelendirilmemektedir. Sulak alan tanımı ‘’Çevre kanunu 2. Maddesinde açıktır. Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyerler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan kalan yerleri’’ ifade etmektedir.

Her türlü çöp, moloz, hafriyat, araç lastikleri, naylonların atıldığı söz konusu alan; çevresinde ve hemen sınırında evlerin olduğu, insanların yaşadığı, kamlumbağa, yılan, kurbağa, karabatak, meke, ördek gibi kuşların bulunduğu, küçük bir sulak alan, sazlık, söğüt ağaçlarının bulunduğu, yanı başından tüm ovanın meyve ve sebze bahçelerini sulayan toprak olan su kanalının geçtiği bir alandır.

2014 Nisan ayında BİMER’e şikayet edildikten sonra Dokuzlar Cad. üzeri çöp atılan alana girişindeki moloz ve çöpler alelacele kepçe ile gölete itildi ve kısmen gölet dolduruldu. Gölette bulunan su kaplumbağaları (46 adet kaplumbağa) çöp, harfiyat, moloz altında kalarak diri diri gömüldü (Resimlerle sabittir).

UNUTULMAMALI Kİ BU GÖMÜLEN VE ATILAN ATIKLARIN SINIRINDA TÜM GÜRKÖY VE KUZEYDOĞU DALAMAN OVASINI SULAYAN SULAMA KANALI BULUNMAKTA, BU SUYLA MEYVE VE SEBZE BAHÇELERİ SULANMAKTADIR.

Maden ocağı ve madencilik tanımları ise; MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ madde 4, ’Madencilik faaliyetleri: Maden ocağı kazı faaliyetleri, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme gibi fiziksel işlemler veya bu işlemlere ilaveten kimyasal işlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zenginleştirme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar içindeki ekonomik değeri olan malzemeleri elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları, Ocak: Belirli bir projeye göre yer üstü veya yer altı maden üretiminin yapıldığı yeri’’, anlamında olup,

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin ifadesinde dolgu yapılan yerler eski maden kil ocağıdır ifadesi doğru olmayıp, bu alanlar kil ocağı olarak, bir cevher işletmesi amacıyla işletilmemiştir.

 1. f) DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 5.11.2014 tarih ve 688905 sayılı yazısına dayanarak; söz konusu alan hiçbir jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik etüde tabi tutulmadan ve yetkililerce de alan incelenmeden, görülmeden yönetmeliklere aykırı olarak 117 ada 137 parsel alan inşaat, yıkıntı atığı depolama alanı ilan edilmiştir. Belediyenin yazısında maden ocağı olarak kabul edildiğine göre, bu çukur alanların doğaya yeniden kazandırma yükümlülüğü, yönetmeliğin 5.maddesine göre madeni işletene aittir. Belediye daha önce yerine getirilmeyen bir işi atık depolama bahanesiyle doldurmayı ve rehabilite etmeyi tercih etmiştir. İlgili Yönetmelikte; Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur. Faaliyet alanının tümü, işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci tarafından faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir’’ şeklinde ifade edilmektedir.
 2. g) Büyükşehir Belediyesi yazısında; …rehabilitasyon amaçlı dolgu alanı içerisine radyoaktif kanserojen vb. atıklar dökülmemektedir…

Söz konusu alanda kanserojen asbestli malzeme olduğu tarafımdan saptanmıştır (Asbestle ilgili kitabın yazarı, Kanser Dairesi Asbest Islah Çalışmaları Grubu üyesi, Kanser Dairesi Tıbbi Jeoloji kurul üyesi, Hacettepe Üniv. Tıbbi Jeoloji ve Mezotelyoma Araştırma ve Uygulama merkezi, asbest söküm uzmanı, iş güvenliği uzmanı tecrübe ve bilgilerime dayanarak iddia etmekteyim) . Bu malzemeler tesviye sırasında şu anda toprak altına gömülmüştür. Radyoaktif atık olabileceğini, bunun için inceleme yapılmasını ifade etmiştim. BU İFADEYİ HER cevabı YAZIDA ISRARLA BÜYÜK HARFLERLE YAZARAK, yoktur, zehirli atık yoktur diye ifade edilmektedir. ANCAK, ÖRNEK ALINDIĞI VE ÖLÇÜM YAPILDIĞI, ANALİZ VE ÖLÇÜM SONUÇLARINA GÖRE  SONUÇTA HERHANGİ BİR RADYOAKTİF MADDE YA DA KANSEROJEN ASBESTE RASTLAMADI HAKKINDA BİR BELGE SUNULMAMAKTADIR..DOLAYISIYLA yoktur ifadesi bir analiz, ölçüm sonucuna ve belgeye dayanmamaktadır.

 1. h) Alana her türlü araç lastiği atılması ve gömülmesi; ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 8 hükmüne aykırılık teşkil etmekte Büyükşehir Belediyesi görevini yapmamaktadır.
 2. i) Alana her türlü ambalaj atıkları atılması ve gömülmesi; AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 5 ve 8 aykırılık teşkil etmektedir.
 3. j) Alana pil atıkları atılması ve gömülmesi; ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 5 ve 8 aykırılık teşkil etmektedir.
 4. k) Söz konusu alana yıkıntı, inşaat atığı ve her türlü katı atık atılması ve toprağa gömülmesi ‘’MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ madde 6, 7 ve 8, ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK madde 1 ve 6, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ madde 5, ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK madde 5 ve 6

hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 1. l) Bir kısmı tarlaya dönüştürülen bu 137 parsel alan; hissedarı olan Ali Akboyun’un kullanmasına Büyükşehir Belediyesi izin vermiş olup (söz konusu alana Ali Akboyun 27 Mayıs 2015 tarihinde mısır ekmiştir-Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi Bülent Kocaöz de kendisine tarlanın tesfiye ve ekiminde, sulanmasında yardımcı olmuştur). Kamu malı olan bir alanın kişinin kullanımına tahsis edilmesi (uygulamada görülen) 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’na aykırılık teşkil etmektedir. Kişiden herhangi bir kira bedeli alınıp alınmadığı, Kamu kaynakları kullanılarak tarlaya dönüştürme işinde masrafların Ali Akboyun’dan tahsil edilip edilmediği bilinmemektedir.

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda (d) bendi; Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz’’ ifade edilmektedir.

DOLAYISIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarlaya dönüştürdüğü alanı şahsın kullanımına izin vermesi ilgili kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

 1. m) İlgili alana kanserojen asbestli malzeme atılması ve gömülmesi; ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK madde 7, TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 8 hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
 2. n) Yıkıntı, inşaat ve hafriyat atığı depolama alanı yapılan alan hakkında; MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARININ OLMADIĞI BİLİNMEKTEDİR.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İŞLEMİNDE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEKİ İLGİLİ MADDELER

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Tarih: 9.8.1983, Sayı: 18132

Madde 2: 

Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyerler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan kalan yerleri,

Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri.

Madde 3:  Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler:

 1. a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür.
 2. g) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir.

Madde 8:  Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Madde 9: 

 1. e) Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince  eski haline getirilir.

Madde 11: 

Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

Madde 28: 

Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.  Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.

Madde 30:   Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören  veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını  veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir.  Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kapsamında reddedilebilir.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Tarih: 3.7.2005, Sayı: 25874

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 1. d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Tarih: 10.7.2004, Sayı: 25531

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ,  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6- (1) Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan yönetmelikler gereğince tarafımıza verilen yetkiler, İçişleri Bakanlığının 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının genelge, talimat ve yönergeleri ile ilgili olan görevleri yürütmek,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine

ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek,

 1. c) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin ve çevre sağlığının korunması, geliştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

Madde 7- (1) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır:

 1. a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan yönetmelikler gereğince tarafımıza tevdi edilen görev ve yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
 3. c) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde İlçe Belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,
 4. d) İlçe Belediyeleri ile koordineli bir şekilde, atık yağların toplama lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya geçici depolama izni verilen toplayıcılarla toplanmasını sağlamak,
 5. e) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek,
 6. f) Ömrünü tamamlamış lastiklerin belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemekle,
 7. g) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak,

(2) Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır:

 1. a) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirerek bu amaçla, tesisler kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. Kurulan/kurdurulan tesisleri ve depolama alanlarını ruhsatlandırmak, gerektiğinde ruhsat iptali yapmak,
 2. b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi düzenlemek ve denetlemek,
 3. c) İzinli/izinsiz döküm yapılan alanları kontrol etmek, uygunsuzluk tespiti halinde kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak,

(3) Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır:

 1. a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan yönetmelikler gereğince tarafımıza verilen yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında etüt, plan, proje, inceleme, araştırma yapmak, yaptırmak, bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol ederek uygulanmasını sağlamak,
 3. c) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin denetim ve/veya şikâyete bağlı yapılan denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

Daire Başkanı’nın görev, yetki ve sorumluluğu:

Madde 8-(1) Daire Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentin doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına, geliştirilmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik projeler yaptırmak, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit ettirmek ve gerekli önlemleri alır veya aldırmak,

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

05.07.2008, Sayı: 26927

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

Kirletme yasağı

Madde 6 – (1) Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

2 Nisan 2015, Sayı: 29314

Genel ilkeler

Madde 5 – (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

ö) Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 14.03.2005, Sayı: 25755

İlkeler

Madde 5 – Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

 1. a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır,
 2. b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır,
 3. c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar,
 4. d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.
 5. e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öderprensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlukişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir,

Madde 8 – Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri;

 1. a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla,
 2. b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla,

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 18. 3. 2004, Sayı: 25406

Belediyelerin görev ve yetkileri

Madde 8 — İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

 1. a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,
 2. b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,
 3. c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,
 4. d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,
 5. e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,
 6. f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,
 7. g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,
 8. h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle,

Atıkların depolanması

Madde 34 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının tekrar kullanılamaması veya geri kazanılamaması durumunda bu atıklar kontrollü olarak depolanır.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları, Yönetmelikte belirtilen idari ve teknik esaslar doğrultusunda, yalnızca projesinde belirtilen ve bu amaçla hazırlanmış/seçilmiş ve gerekli izinleri alınmış döküm sahalarında depolanabilirler.

Depolama tesisleri

Madde 35 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi, jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır. Depolama tesislerinin, toprak işlenmesine elverişli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerle, sulu tarım ve bağ-bahçe olarak kullanılan arazilerin veya sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden yararlanılarak zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, çay ve muz bahçeleri gibi plantasyona ayrılan arazilerde kurulması yasaktır. Ayrıca bu tesislerin, içme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kurulmasına kesinlikle müsaade edilmez. Bu alanların dışında kalan orta mesafeli koruma alanlarında ise İl Mahalli Çevre Kurulunun onayı alınarak bu tür tesisler kurulabilir. Depolama tesisleri imar planları üzerinde işaretlenir.

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde depolama tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmez.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı 200 (iki yüz), mezarlıklara olan uzaklığı ise 100 (yüz) metreden az olamaz. Aynı sahada inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerinin de kurulabileceği varsayılarak buna uygun planlama yapılır.

Depolama tesislerinde, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme binası ve kantar bulunur ve depolama sahasının etrafı tel çit ile çevrilir.

Taşocağı ve açık maden işletmeleri gibi, malzeme ve cevher alınmak suretiyle doğal zeminin bozulduğu yerlerde de izin alınmak suretiyle bu atıklar depolanabilir.

Depolanması yasak olan atıklar

Madde 39 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesisleri ile geri kazanım tesislerine,

 1. a) Sıvıların ve sıvı atıkların,
 2. b) Arıtma çamurlarının,
 3. c) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin,
 4. d) Tıbbi atıkların,
 5. e) Hayvan kadavralarının ve gübrelerinin,
 6. f) Radyoaktif madde ve atıkların,
 7. g) Tehlikeli ve zararlı atıkların,
 8. h) Evsel katı atıkların dökülmesi ve depolanması yasaktır.

Atıkların depolanması

Madde 41 — Atıkların depolanması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır;

 1. a) Döküm sahasında hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları birbirleri ile karıştırılmadan ayrı alanlarda depolanacaktır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Tarih: 23. 1. 2010, Sayı: 27471

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. o) Madencilik faaliyetleri: Maden ocağı kazı faaliyetleri, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme gibi fiziksel işlemler veya bu işlemlere ilaveten kimyasal işlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zenginleştirme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar içindeki ekonomik değeri olan malzemeleri elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları,

ö) Ocak: Belirli bir projeye göre yer üstü veya yeraltı maden üretiminin yapıldığı yeri,

Doğaya yeniden kazandırma yükümlülüğü

Madde 5 – (1) İşletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde doğaya yeniden kazandırma çalışması, söz konusu madencilik faaliyetine ilişkin ÇED sürecinde bir bütün olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(5) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur.

(7) Faaliyet alanının tümü,  işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci tarafından faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 25. 11. 2006, Sayı: 26357

Belediyelerce alınacak tedbirler

Madde 8 – (1) Belediyeler;

 1. a) ÖTL’leri, belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemekle,
 2. b) Geçici depolama alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer göstermekle,
 3. c) ÖTL’lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemekle,

ç) Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemekle,

 1. d) Denetimlerde, ÖTL’lerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmekle, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alırlar.

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 24.08.2011, Sayı: 28035

Genel ilkeler

Madde 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönetimine ait ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.
 2. b) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi esastır.
 3. c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.

ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Belediyelerin görev ve yetkileri

Madde 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri;

 1. a) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,
 2. b) Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle,
 3. c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

görevli ve yükümlüdür.

(2) Belediyeler;

 1. a) Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmakla,
 2. b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 31.8. 2004, Sayı: 25569

Genel İlkeler

Madde-5: Atık pil ve akümülatörlerin yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

 1. e) Zararlı madde içeren atık piller Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.
 2. f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve yakılması yasaktır.
 3. g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması esastır.
 4. h) Atık pil ve akümülatörlerin yönetimlerinin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

ı) Atık pil ve akümülatörlerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı pil ve akümülatör üreticilerinin, atık pil ve akümülatör taşıyıcılarının ve bertaraf edicilerin bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü kusurları oranında tazminat sorumluluğu saklıdır.

 1. j) Pil ve akümülatör üretenler ile piyasaya sürenler, atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

Belediyelerin görev ve yetkileri

Madde 8- Belediyeler, Büyükşehir statüsündeki yerlerde Büyükşehir Belediyeleri;

 1. a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle,
 2. b) Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle,
 3. c) Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla,

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 25.01.2013, Sayı: 28539

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

Madde 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 31.8. 2010, Sayı: 27661

Ham Çamur ve Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

             Ham çamurun kullanma yasakları

Madde 5 – (1) Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır.

             Stabilize arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları

Madde 6 – (1) Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında aşağıda belirtilen sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur.

 1. a) Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için EK I-B, EK I-C ve EK I-D de verilen değerlerin hiçbirinin aşılmaması şarttır.
 2. b) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal içeriği EK I-A da verilen değerleri aşamaz. Topraktaki ağır metal konsantrasyonlarından birinin dahi EK I-A da verilen sınır değerleri aşması durumunda, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır.
 3. c) Stabilize arıtma çamurunun meyve ağaçları hariç olmak üzere toprağa temas eden ve çiğ olarak yenilen meyve ve sebze ürünlerinin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan topraklarda kullanılması yasaktır.

ç) Stabilize arıtma çamuru kullanım miktarı belirlenirken, yer üstü/yer altı sularının, toprağın kalitesinin bozulmaması ve bitkilerin besin maddesi gereksinimleri dikkate alınır.

 1. d) Toprağın pH değeri 6 dan küçükse stabilize arıtma çamuru toprağa uygulanamaz.

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 26.3. 2010, Sayı: : 27533

Düzenli Depolama Tesisleriyle İlgili Genel Hükümler

Düzenli depolama tesislerinin sınıflandırılması

Madde 5 – (1) Düzenli depolama tesisleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 1. a) I. sınıf düzenli depolama tesisi: Tehlikeli atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.
 2. b) II. sınıf düzenli depolama tesisi: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.
 3. c) III. sınıf düzenli depolama tesisi: İnert atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.

Düzenli depolama tesislerinde genel olarak alınacak önlemler

Madde 6 – (1)  Depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için tesis;

 1. a) Koku ve tozların çevreye yayılmasını,
 2. b) Rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve ince plastik gibi atıkların yayılmasını,
 3. c) Gürültü ve trafik yoğunluğunu,

ç) Kuşlar, haşerat, böcek ve diğer hayvanların alanda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını,

 1. d) Havada depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosollerin oluşumunu,
 2. e) Yangın ihtimalini

azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde donatılır.

(2) İşletme aşamasında depolama tesisine kabul edilen atıklar, sahanın yapısal sağlamlığını bozmayacak, iç ve dış şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak güvenlik düzeyinde depolanır. Zemin stabilitesinin geçirimsizlik tabakasına zarar vermeyecek nitelikte olması sağlanır.

(3) Atıkların depolama çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için lot şev eğimi ve atık hücresinin şev eğimi azami 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanır.

(4) Depolama tesisi, izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çiti ve giriş kapısı ile donatılarak emniyet altına alınır. Tesiste izinsiz atık boşaltımını engelleyecek kontrol mekanizması oluşturulur.

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ

SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 8.6.2010, Sayı: 27605

İlkeler

Madde 6 – (1) Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler şunlardır:

 1. a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlenmesi esastır.
 2. b) Her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
 3. c) Kirli toprak temiz toprak ile karıştırılamaz.

ç) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 22.07.2005, Sayı: 25883

Genel ilkeler

Madde 5- Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

 1. a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
 2. b) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır.
 3. c) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır.
 4. d) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır.
 5. e) Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar.
 6. f) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
 7. g) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ

HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 27.12.2007, Sayı: 26739

Genel ilkeler

Madde 5 – (1) PCB’lerin yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:

 1. a) Kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, çevre ve insan sağlığının korunması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
 2. b) Kullanılmış PCB, PCB ve PCB içeren ekipman ithalatı yasaktır. Bunların ihracat işlemlerinde, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 3. c) PCB’lerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ancak, bilimsel deneyler, laboratuvar analiz ve ölçmelerinde referans standart olarak kullanımları bu yasaklama dışındadır.

ç) 12 nci maddeye tabi madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna kadar arındırılması ve/veya bertaraf edilmesi zorunludur.

 1. d) Yeniden kullanmak amacıyla herhangi bir maddeden PCB’nin tekrar elde edilmesi yasaktır.
 2. e) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre envantere tabi olmayan PCB içeren ekipmanlar ya da diğer ekipmanlardaki PCB’li parçalar lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.
 3. f) PCB’lerin gemilerde yakılarak bertaraf edilmesi (D11) yasaktır.

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 26.11.2005, Sayı: 26005

Tehlikeli maddelerden kaynaklanan su kirliliğinin azaltılması ile ilgili esaslar

Madde 5 — Tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliğe karşı suların korunması ve kirliliğin kademeli olarak azaltılarak ortadan kaldırılmasında;

 1. a) Tehlikeli maddelerin neden olduğu su kirliliklerinin kontrolünde her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında kanalizasyona bağlantı kalite kontrol izin belgesi, alıcı ortama deşarjda bu Yönetmeliğin Ek–5 indeki tehlikeli madde deşarj izin belgesinin düzenlenmesi,
 2. b) Tehlikeli madde deşarj izin belgesinde tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikte verilen deşarj limit değerlerini aşmaması,

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarih: 06.10.2010, Sayı: 27721

Genel kurallar

Madde 5 – (1) Yakma veya beraber yakma işlemine tabi tutulmadan önce atığın tehlikeli atık olup olmadığı, atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı belirlenir. Tehlikeli ve tehlikesiz  atıkların yakılmasına veya beraber yakılmasına ilişkin aynı emisyon limit değerleri uygulanır.

(2) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma ya da bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılması esastır.

(7) Bir yakma veya beraber yakma tesisi için Bakanlığa yapılan lisans başvurusunun değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

 1. a) Tesis, bertaraf edilecek atıkların türüne ve kategorisine göre tasarlanır, donatılır ve işletilir.
 2. b) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma veya bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılmasına öncelik verilir.
 3. c) Kalıntıların miktarı, bunların çevreye verecekleri zararlar asgariye indirilir ve uygun olan hallerde geri dönüşümü yapılır.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇEVRE, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞNE YOL AÇAN EYLEM VE İŞLEMLERİ RESİMLERİ

GETİRİLEN VE YIĞIN OLDUKTAN SONRA SULAK ALANA İTİLEREK GÖMÜLEN HER TÜRLÜ ATIK. ARAÇ LASTİKLERİ, SANAYİ ATIKLARI, KANSEROJEN ASBESTLİ MALZEME, PLASTİK, NAYLONLAR 27.MAYIS 2015

Atıklar üzerine tarım toprağı atılarak gömülmüş ve üzeri tesviye edilerek tarla haline getirilmiştir. Ancak gömülen araç lastikleri ve plastik, naylon parçalarının toprak altından yüzeye çıktığı görülmektedir (25 Mayıs 2015)

Granit tezgahta radyasyon var mı? granitte radyasyon riski

Sayın Eşref Atabey;

İsmim … Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Şu an ufak tefek ticaretle uğraşıyorum. Size ulaşma amacımsa işle falan alakalı değil. Tıbbı Jeoloji üzerine olan deneyimleriniz.  Size bu elektronik postayı şahsi sitenizdeki iletişim bilgilerinizde cep telefonunuza kadar yayımladığınız için bulduğum cesaretle yazdım. Ümit ederim değerli vaktinizi saçma sayılabilecek bir mevzuyla çalışmamışımdır.

Mevzu şu; annem uzunca bir zamandan sonra mutfakta tadilat yaptıracak haliyle ömürlük ve güzel bir şey istiyor. Tezgahta granit kullanalım dedik. Diğer alternatif çimstone denen yapay bir malzeme içeriği hakkında tek bildiğim kuartz kullanıldığı. Granitte beni korkutansa okuduğum bir kaç yazı. Uranyum, toryum gibi birkaç doğal radyo aktif elementi bulundurabilir deniyor ve hatta radon salınımı yaptığı da söyleniyor. Gerçi gezegenin yüzeydeki her şey bir parça radyoaktiftir. Kimi granit kayalar yakınına veya üzerine yapılmış evlerde yaşayan insanlarda bir huzursuzluk hali hatta hatta halüsinasyon görmeye bile sebep olabileceğini de daha önceleri duymuştum. Lakin bir parça granitten bunları beklemek saçma olur diye düşünüyorum. Ama insan annesinden bahsedince saçmada olsa her detayı düşünmek istiyor.

Size sorum deneyimlerinize göre granit mutfak tezgahlarındaki radyoaktivite veya radon salınımı gerçekten tehlike yaratacak kadar olabilir mi? Ayrıca yiyeceklerimizin de bu tezgahta hazırlanacağı da malumunuz. Evde sigara içen yok. Radonun sigara dumanıyla daha rahat ciğerlere ulaştığı söyleniyor.

Havalandırma çözüm olur deniyor. Tabi ışımaya bir çare yok.  Bildiğiniz gibi internette gerçekten ehil biriyle muhatap olup olmadığınızı bilmek zor. Bir mühendis ağabeyime bir mühendis kardeşi olarak annemin sağlığını düşünerek sordum. Cevabınız ne olursa olsun yardımcı olur. Vaktiniz çaldığım ve uzun tuttuğum için affedin.

SAYGILARIMLA

 

Sayın …

Mesajınızı alınca, bilgi almak isteyen, özellikle sağlık için bilgilenmek isteyen birisine yardımcı olacağım için mutlu oldum. Eğer benim önerilerime dikkate alırsanız sağlığınız ve ileride oluşabilecek kuşkulu durum için yararlı olur diye düşünüyorum.

Öncelikle şunu belirteyim, kayalar ve toprakta doğal radyasyon bulunur. Yapay radyasyon olmaz. Kayalar arasında, en fazla doğal radyasyon granit kayasında bulunmaktadır. Siz granit tezgah yapmak istiyorsunuz. Yaptıracağınız granit tezgahın hammaddesi Türkiye’den mi Çin’den mi onu kontrol ediniz. Çin granitlerinde doğal radyasyonun belirgin oranda yüksek olduğu biliniyor. Ama ne oranda olduğu konusunda radyasyon cihazıyla ölçmek gerekir. Yerli granitin de radyasyon doz hızını ölçtürebilirsiniz.

Bir kişinin yılda en fazla alacağı doz hızı sınırı  1,5-2 milisievert’tir.  Ölçüm değeri ile 24 ü çarpınız. Bir günlük doz hızını bulursunuz.  Bulacağınız değeri 365 gün ile çarpınız.  Bir yılda alacağınız radyasyon doz değerini bulursunuz. Mutfak tezgahının üstünde hiç kalkmadan 365 gün sürekli kalmalısınız ki eğer  granitte radyasyon yüksekse ancak belli oranda radyasyon alabilirsiniz. Yıllık doz hızına ulaşmanız hiç mümkün olamaz.

Endişe edecek hiç bir durum yok. Rahatlıkla granit tezgah yapabilirsiniz.

Evde sigara içen yok diyorsunuz. Eğer içen olsaydı yıllık doz hızı 106 milisievert olacaktı. Yani yıllık sınırın 100 katı. Sigara içen birisine yaklaşırsanız granit tezgahından daha fazla radyasyon almış olursunuz. Ya da sokakta, kapalı yerde, yakınızda sigara içen olursa, dumanını solursanız yine belli oranda radyasyon alırsınız. Hastaneye gittiğinizde çekilen her röntgen filminde, diş tedavisinde çekilen her filmde granitten alacağınız (eğer varsa) radyasyonun onlarca katını film çekimlerinden  almış oluyorsunuz. Örneğin bir defa film çekildiğinde ikinci, üçüncü için sorunuz. Niçin çekiliyor. Bir hastanede film çekildiğinde, başka bir hastaneye gittiğinizde film çekildiğinizi belirtiniz ve alacağınız radyasyon doz hızı miktarını hesaplatınız.

Size önemli bir önerim olacak. Kabul edip etmemek size ait. Niçin bir mermer tezgah tercih etmiyorsunuz? Granit tezgah pek hoş olmaz ve ileride renk atması olur. Granit içinde farklı mineraller vardır. Potasyum-40 gibi radyoaktif mineraller. Tezgahta gıda, sıvı ve besinler, bulaşık deterjanı, kir, pas temizleyici kimyasallardan hemen etkilenerek renk değiştirir ve granit orijinalliğini, özelliğini kaybeder.

Siz de üzülürsünüz. Oysa saf, beyaz mermer; kalsiyum karbonat bileşimlidir. Asitlerden bir miktar etkilense de renk değişikliği pek olmaz. Anneniz uzun yaşasın. Ömür boyu gider. Hem siz sürekli radyasyon var mı yokmu endişesinden kurtulur hem de beyaz, sağlam, görünüşü güzel bir tezgaha kavuşmuş olursunuz.

Sevgi ve saygılarımla

Dr. Eşref Atabey

Tıbbi Jeolog

esrefatabey@gmail.com

05358511161

NOT: Eğer anneniz bu bilgilerden sonra hala endişe duyarsa lütfen telefonla arayın ben kendisiyle konuşayım.

Kime: bana

Sayın Eşref Atabey

Bu kadar çabuk ve doyurucu bir cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim. Sizin gibi uzman birinden aldığım tavsiyelerle kafamda bir soru işareti kalmadı. Annemde oyunu çimston tabir edilen malzemeden yana kullanacak, afyon mermeri çok beyaz dedi. Estetik kaygı güttü. Malumunuz hanımların işine karışmak bazen radyasyondan daha tehlikeli olabiliyor. Elbette espri yapıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye ve ayırdığınız zamana sonsuz teşekkürler. Size sevdiklerinizle beraber uzun ve mutlu bir yaşam diliyorum.

Saygı ve Hürmetlerimle

 

mangal taşları

Sayın Sencer Ş

İlginiz için teşekkür ederim. Öncelikle, Mangal alırken TSE ve CE belgesi olup olmadığına bakılmalı. Yeni yasa ile CE Belgesi zorunlu oldu. İnternette bulduğunuz “lav taşlı mangal” “granit taşlı mangal” ve “mermer taşlı mangal”  diye adlandırılan taşlar;  ısıya dayanıklı ve ısıyı üzerinde toplayan, ıslatılsa bile (belli dereceye kadar) patlayıp herhangi bir istenmeyen sonuç yaratmayacak taşlardır. Bildiğim kadarıyla Piknik tüpü tipi Taşlı Mangallar ile duman ve is problemi olmamakta. Gazı ve gazın yanma aşamasında çıkardığı bütün zararlı maddeleri tutması, için daha çok gözenekli olması gerekir. Mangal taşı olarak; pomza-perlit, bazalt, bazalt cürufu, kayrak taşı, magnetit-hematitli-manganlı demir taşları, farklı mermer türleri, granit, granodiyorit, diyorit, gabro, siyenit, peridotit gibi taşlar kullanılabilmektedir.

Lav taşı; denilen taş aslında jeolojik olarak adı POMZA’dır. Yani halk dilinde topuk taşı, sünger taşı diye anılan taştır. Bu taş beyaz, bej renkte oldukça gözenekli olup, bileşiminde ağırlıklı silisyum vardır.

Bazalt taşı; siyah, gri, kahverengi, kırmızı olabilir. Cüruf dediğimiz cinsi süngerimsi, gözeneklidir. Genellikle demirli, kalsiyumlu olabilir.

Demir taşları; limonit-hematit-magnetit gibi mineral içerir, mangan içeren taşlar olabilir. Bunların gözenekliliği daha azdır. Bunlar sarı, kırmızı, kahverengi, siyah olabilir.

Mermer taşları; farklı cinste ve özellikte olabilir. Mermer; jeolojik olarak yüksek basınç ve ısı altında başkalaşım geçirmiş rekristalize kireçtaşı kayasıdır. Ancak ticari olarak cila tutan her kayaca mermer adı verilmektedir. Bu durumda magmatik (granit, siyenit, gabro, serpantin, peridotit), volkanik (pomza, andezit, bazalt vd.), sedimanter (kireçtaşı, taraverten) her türlü kayaç mermer olma özelliği bulunmaktadır.

Granit taşları; granitik kayaçları kapsar. Granit, granodiyorit, siyenit gibi. Bunların bileşiminde ortoklas, feldispat, pegmatit oranı önemlidir.

Mangal taşlarının kullanım süreleri; kullanım sıklığına ve genelde pişirilen yiyeceğin yağ oranı ve gözeneklerinin kapanıp kapanmadığı ile ilgilidir. Kullanım süresince taşın genel durumuna bakarak (ör. Gözenekli ise gözenekleri kapanıp kapanmadığına) yenisi ile değiştirilmelidir. Mangal taşları kullanımdan önce iyice temizlenmelidir. Deterjan, asidik sıvı atıkları, katran, yağ artığı vd. kalıntı olmamalıdır. Taşın ısıdan dolayı olası patlamasına karşın, taşın birkaç noktasından sabitlenmesinde yarar olacağını düşünmekteyim. Kırıklı, çatlaklı, çok renkli taşlar kullanılmamalı, daha ziyade, özellikle pomza, bazalt türü taşlar tercih edilmelidir. Mangal için kullanılan taşların, mangal kömürüne göre daha sağlıklı olduğu söylenebilir. Mangallar kapalı alanlarda kullanılmamalıdır.

Saygılarımla

 

Dr. Eşref Atabey

sencer s
18 Haz (9 gün önce)
Sayın Hocam son derece bilgilendirici oldu. Kıymetli zamanınızı ayırıp cevap verme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ederim.

 

Çanakkale, Ayvacık, Küçükkuyu’da doğal radyasyon

Eşref Bey merhaba,                                                          24.11.2016
1 haftadır radyasyonla ilgili yazılarınızı incelerken, Ayvacık İlçesinin Küçükkuyu’ya uzanan bölümündeki köylerle ilgili detay bilgileriniz dikkatimi çekti. Kayalar Köyünde tanıdıklarımız var ve oraya gidiyoruz. Bende bu aralar artık bir ev yapma kararı alma aşamasında yazınızı gördüm. Kayalar olmasa bile, Ahmetçe-Sazlı-Kozlu-Büyükhusun-Koyunevi-Balabanlı köylerinden birini tercih edeceğim. Kayalar başta olmak üzere, radyoaktiviteden en az etkilenebileceğim yeri sormak istedim size bu saydıklarından? Bu arada sigara içiyorum ve aldığım oksijenin kaliteside alerji seviyemi etkileyebiliyor.
Saygılarımla.
S…

Sayın S…                                                                         25.11.2016

Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Sağlığınızı düşünmedeki hassasiyetinizi ve tedirginliğinizi anlıyorum. Kaygılarınızla ilgili bilgi için öncelikle bahsettiğiniz köylerdeki doğal radyasyonla ilgili; www.esrefatabey.com.tr ya da www.tıbbijeoloji.com kişisel web sayfamda; ”Tıbbi Jeoloji” altındaki ”Tıbbi jeoloji Yazıları” na giriniz ve oradaki ”GEYİKLİ-ADATEPE SAHİLİ (EZİNE)-AYVACIK-KÜÇÜKKUYU DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI” makalesini okumanızı önereceğim. 2. olarak ta ”Soru-Cevap” kısmı altındaki Ayvacık-Büyükhusun köyünde radyasyon ve diğer o yöreyle ilgili daha önce bahsettiğiniz yerlerden gelen sorular ve cevapları incelemenizi önereceğim.

 

Bu önerdiğim yazıları okuduktan sonra da tereddüt olduğunda tekrar yazınız. . Sigara içmekten, içtiğimiz sudan, havadan, gıdalardan, topraktan vücudumuza doğal olan radyasyon alırız. İnsan vücudunda da belli oranda doğal radyasyon vardır. Hastalanınca hastanede  farklı yöntemlerle çektirilen röntgen, ultrason, MR, PET vd iyonize radyasyon alırız. .

İnsanların radyasyon doz hızı sınırı yılda 2-5 milisievert/saat arası olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak bahsettiğiniz yerlerde yaşamaktan dolayı alacağınız radyasyon doz hızı yılda 2-5 milisievert/saati geçmeyecektir. Bir hastanede çektirilen röntgen filmlerinden, daha fazla radyasyon alınmaktadır.

Sigara içtiğinizi belirtmektesiniz. Günde 20 adet (bir paket) sigara içen bir kişi yılda 106 milisievert/saat radyasyon aldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dolayısıyla sağlık yönünden tedirginlik yaşadığınız; bahsettiğiniz köylerle ilgili alacağınız doğal radyasyon önemsenmeyecek ölçüde dersek, sigara içmekten dolayı alacağınız radyasyon bunun onlarca katı olacaktır.

Sağlıklı günler temennimle

Dr. Eşref Atabey

Tıbbi Jeoloji Uzmanı

 

Sayın S…

Radyasyon Fizikçisi Dr. Yüksel Atakan’ın 2006 yılında TÜBİTAK Bilim teknik dergisinde yayımlanan;

‘’TÜTÜNDEKİ RADYOAKTİVİTE, SİGARA TİRYAKİLERİNİN ALDIĞI RADYASYON DOZU VE KANSER RİSKİ?’’ başlıklı yazıyı www.esrefatabey.com.tr kişisel web sayfamdaki ‘’Tıbbi Jeoloji Yazıları’’ kısmında bulabilirsiniz.

Ayrıca geniş bilgi için;

1-Yüksel Atakan. Radyasyon ve Sağlığımız kitabı. Ankara Nobel kitabevi yayını

2-Eşref Atabey. ”Türkiye’de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik etkileri” MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi-10 adlı  kitabı edinebilirsiniz.

Saygılarımla

Eşref Bey tekrar merhaba,                                                  25.11.2016

Öncelikle geri dönüşünüz ve ilginiz için çok teşekkürler. Belirttiğiniz internet adresleri üzerinden 2 gündür inceleme yapıyorum ve soru soran kişilere verdiğiniz cevaplarıda detaylıca inceledim.

2 husus size mail atmama sebep oldu açıkcası; tıbbi jeoloji dosya 228 de bulunan aşağıdaki kamu raporu alıntısı, konuya yoğunlaştığım birinci husus oldu. Çünkü, kamu oyunda temiz hava-sağlıklı yiyecek kaynağı-fiziksel hareketin yoğun(insan sağlığı açısından pc başında oturan insanlar değiller örneğin) olduğu bu bölgedeki insanların, neredeyse % 20’yi bulan kanser/ölüm oranı jeolojik sebepleri kafamda daha fazla öne çıkardı ?

2.husus ise aynı dosyada bulunan haritada, Kayalar Köyü ile Kozlu Köyü arasında bulunan Sazlı Köyünün jeolojik yapısının radyoaktivite içeren fosfat nodüllerinden (tmar işareti) değilde, çakıltaşı/kumtaşı gibi oluşumlardan oluştuğunu gördüm ? Bu hususuda sizden teyit almak istedim. Raporda köyün adıda geçmiyor çünkü ?

” Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2001 yılında yapılan epidemiyolojik çalışmada; Ahmetçe, Büyükhusun, Kayalar ve Kozlu köylerinde son 5 yılda ölen 170 kişinin 37’si, Yeşilyurt, Nusratlı ve Arıklı köylerinde ölen 88 kişinin 14’ü, Bademli, Koyunevi ve Behram köylerinde ölen 50 kişinin 9’u kanserden ölmüş olup, söz konusu köylerdeki toplam ölümlere göre kanserden ölüm oranının % 15-18 arasında değiştiği belirtilmektedir. ”

Serkan Bey

Bahsettiğiniz köylerin birinde rahatça yaşayabilirsiniz. Fosfat nodülleri bulunan kayalar köylerde yoğun değil. Kaldı ki yıllık doz hızının aşılması da mümkün değil. 2001 yılındaki Çanakkale il sağlık müdürlüğünün araştırmasında kanserden ölenler içinde radyasyona bağlı ölüm sayısı soru işareti. Kanserden ölüm sebepleri farklı kanser türlerinden olduğu sayılmış. Bende rapor var. Doğrudan yaşadığı ortamdaki radyasyondan kanser olduğuna ait kanıt yok.

Bahsettiğiniz köyler içinde Nusratlı köyü kuzeyindeki kayalarda (taşocağı olarak işletilen) yoğun fosfat nodülleri var. Ahmetçe köyü kuzeyinde de MTA’nın 1978-1979 yıllarında yaptığı uranyum araştırmalarında yoğun radyoaktivite saptanmış ve bu alanlarda uranyum cevheri bulunmakta ancak işletilmemiştir. Tıbbi Jeoloji yazıları altındaki ”Çanakkale doğal radyasyon kaynakları adlı makalede var.

saygılarımla

Eşref Atabey

Eşref Bey çok teşekkürler.

Sizden bilgi/görüş aldığıma çok memnun oldum.

Syg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çanakkale, Ezine, geyikli, radyasyonlu kumlar, Geyikli plaj kumları radyoaktif mi?

Adı Soyadı : Handan K.

Eposta Adresi :

Cep Telefonu :

Mesajı :

Merhaba, bu sene Geyikli’den yazlık satın aldıktan sonra bu yörenin jeolojik yapısından kaynaklanan yüksek radyasyondan haberdar oldum. Araştırmalarım sonucu sizin beyanatlarınıza rastladım. Dalyan köyü ve Odunluk İskele arasında kalıyor evimiz. Burada deniz, kum, hava veya topraktaki radyasyondan kaynaklı sağlık riski nedir acaba? Bu konuda detaylı araştırma yapılmış mıdır ve nasıl ulaşabilirim? saygılar..

Sayın Handan K.

Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Eviniz hayırlı olsun. Bahsettiğiniz sahillerde Türkiye Atom Enerjisi kurumu 2005 yılında radyoaktivite ölçümleri yapmıştır. Değerler insanların yıllık sınır doz değerleri çok altında kalmaktadır.

Geyikli Hantepe sitesi suyunda beta değeri 0,02 Bq/l, Hantepe sahil kumu doğal radyonüklid değeri  <5 kBq/kg, Dalyan sahil kumu doğal radyonüklid değeri <0,37 kBq/kg, Dalyan köyü radyasyon doz hızı 0,16 mikroSievert/saat, Geyikli iskelesi kumu 0,60 mikrosievert/saat radyoaktivitesi ölçülmüştür (Can, 2008; Atabey, 2013). Bir insanın yıllık radyasyon doz hızı sınırı 1,2-2 milisievert/saat sağlık için uygun bulunmuş. Değerlere bakıldığında sağlık için risk taşımadığı görülmektedir.

Şunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Radyasyon fizikçileri, uzmanlarına göre radyoaktivitesi çok yüksek yerde, Radyoaktif kumların üzerinde yılın 365 günü sürekli zamanınızı orada geçirmeniz gerekir. Radyasyonu sahilde uzanırken, şezlonda yatarken, ayakta sabit ya da yürürken, kumlardan uzaklaşıldığında, vd. faaliyetlerde farklı etki altında kalınır. Yazlıklarda ya da plajda yılın belli zaman dilimi geçirilmekte, günün belli zaman dilimi harcanmakta, kişinin vücut ağırlığı (ortalama 70 kg insana göre) tüm hesaplamalardan sonra yıllık doz hızı ortaya çıkmakta. Dolayısıyla doz hesaplamaları buna göre yapılmalı ve yıllık sınır doz bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Ölçüm değerlerine bakıldığında sizin için endişelenecek hiçbir durum görülmüyor. Rahat olunuz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki 2 kaynağa bakabilirsiniz.

Eşref Atabey. 2013. Türkiye’de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 10,

Bu kitabı, MTA Genel Müdürlüğü WEB sayfasında www.mta.gov.tr

satışta olan yayınlar kısmına girip, oradaki kitabı temin etme bilgilerini alarak, sanıyorsam ödemeli kargo ile gönderiyorlar. Bu kitabın 12-18 sayfaları arasındaki bilgiler tamamıyla Geyikli-Ayvacık’taki doğal radyasyon kaynakları hakkındadır.

Can, Ş. 2008. Çanakkale ilindeki son gelişmeler ışığında radyolojik değerlendirmeler. Radyasyon ve Çevre Sempozyumu Kitabı (Eds: O. Demircan, M. E. Özel, H. Göktaş), 6-18, 29-30 Haziran 2006. Çanakkale.

Bu makale Radyasyon ve Çevre Sempozyumu Kitabı içinde olup,  eser Çanakkale 18. Mart Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü yayınıdır. Fizik bölümünde mevcut olması ya da arşivinde olması gerekir.

Ayrıca www.esrefatabey.com

Özel web adresinde ‘’Tıbbi jeoloji yazıları’’ kısmı içindeki makalelerden radyasyonla ilgili olanları ve Ayvacık-Geyikli ile ilgili radyasyon makaleleri’’ bulunmaktadır. Yine ‘’Soru-cevap’’ kısmında; önceki yıllarda sizin gibi yazlık, almış ya da zeytinlik, köy evi, alacak olanların, orada oturanların radyasyonla ilgili endişeleri, bakımından istedikleri bilgilere de yer verilmiştir: WEB sayfasından da yararlanabilirsin.

Sağlıklı günler temenni ederim.

Saygılarımla

Dr. Eşref Atabey

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Tııbbi Jeoloji Uzmanı

Tel: 0 535 851 11 61

Tekrar Merhaba,

Eşref Bey, kitabınızı en kısa zamanda edineceğim.

TAEK sitesini incelediğimde Ezine Bölgesi doğal radyasyon diğer bölgelere kıyasla epey yüksek görünmekte. Bölgede bulunan Türkiye’nin en yüksek radyoaktivitesine sahip Kestanbolu Kaplıca’sının buna bir etkisi, çevreye bir yayılımı var mıdır? Sadece deniz kumu ve deniz suyu ile mi alakalı yoksa yer altı suları ve toprak, dolayısı ile tarım ürünleri ile alakalı bir durum söz konusu mudur?

Şimdiden yanıtınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla..

Sayın Handan K.

Sorunuzun cevabı aşağıdaki yazıda bulunmaktadır.

‘’Geyikli sahili gerek uzunluk ve gerekse kara içlerine doğru Kum Burnu-Çamoba köyü-Geyikli Beldesi-Hantepe sahili arasında yayılımı geniş olan bir çakıl, kum, silt ve topraktan oluşan bir alüvyon alandır. Alüvyon ovası ve plaj kumları Kestanbol Granitoyidini ve metamorfik kayaları oluşturan malzemenin milyonlarca-binlerce yıl jeolojik zamanda ayrışıp, taşınarak gerek sahilden kara içlerine doğru ve gerekse sahilde depolanmasıyla şekillenmiştir. Taşınan malzemeyi söz konusu kayalara ait sarı ve siyah renkli kumlar oluşturur. Çamoba-Hantepe arası sahilde radyoaktif siyah kumlar bulunur. Farklı zamanlarda yapılan radyoaktivite ölçümlerinde sarı ve siyah kumlarda farklı radyasyon değerleri saptanmıştır (Atabey, 2008a, Atabey ve Ünal, 2008).

Hantepe plajındaki siyah kumlarda doz hızı ölçüm sonuçları her biri µSv/h olarak yüzeyde: 12,00-13,5 µSv/h, yüzeyden 5 cm yükseklikte: 10,30 µSv/h, 50 cm’yükseklikte: 10,30 µSv/h, 70 cm yükseklikte: 3,91-4,20 µSv/h, sarı renkli kumların yüzeyinde ise: 10,06-12.20 µSv/h  radyasyon doz hızı ölçülmüştür. Sahilde 10 m genişliğinde yüzeyleyen alandaki siyah, magnetitli kumlarda radyasyon doz hızı: 8,15-9,64 µSv/h’dir.

Radyoaktiviteye neden olan minerallerin torit ve uraninit olduğu tespit edilmiştir. (Andaç, 1971). Kıyı kumlarının bileşimlerinden olan radyoaktif minerallerin kökeni Geyikli çevresinde yüzeyleyen granitik kayalardır. Granitik kayalar içindeki bazı aplit damarlarında 0,95-1,40 arası doz hızı ölçülmüştür. Granitik kayalarda özellikle hornblend içinde manyetit, titanit, apatit ve zirkon bulunmaktadır. Torit ve uraninit gibi radyoaktif mineraller de gene hornblend içinde olup, hornblend içinde bir radyoaktif hale meydana getirmektedir (Andaç, 1971).

Yılmaz-Şahin ve diğerleri (2004, 2006), Örgün ve diğerleri (2005), Atabey (2008a), Atabey ve Ünal (2008) tarafından yapılan araştırmada, Ezine ilçesi Aladağ köyü çevresinde bulunan granitoyidik kayalar radyasyonlu kumların kaynak kayasını teşkil etmektedir. Kestanbol Plütonu 232Th bakımından zengindir. Yılmaz Şahin ve diğerleri (2004) tarafından, 238U aktivite derişim (konsantrasyon) aralığı 90,7-360,6 (ortalama 174,78), 232Th aktivite derişim aralığı 110,2-340,8 (ortalama 204,69), 40K aktivite derişim aralığı 671,1-1572,3 (ortalama 1171,95) Bq/kg ölçülmüştür. Aladağ köyü altere siyah siyenit kayasında ölçülen radyasyon doz hızları µSv/h olarak: 1,11-1,36, pegmatit damarında: 0,65-0,85, granit zonunda: 0,93-1,40’dır.

Canbaz (2007) tarafından yapılan ölçümlerde ise; Kestanbol granitinde  226Ra 78-531 Bq/kg,  232Th 120-601 Bq/kg,  40K 107-1522 Bq/kg olarak saptanmıştır. Hantepe plaj kumunda  226Ra 66-6048 Bq/kg, 232Th 72-12537 Bq/kg, 40K 872-2905 Bq/kg, Geyikli plaj kumunda  226Ra 465 Bq/kg,  232Th 459 Bq/kg, 40K 2570 Bq/kg, Dalyan plaj kumunda 226Ra 166-369 Bq/kg, 232Th 72-566 Bq/kg, 40K 11123-1347 Bq/kg, diğer plaj kumlarında da 226Ra 118-440 Bq/kg, 232Th 99-510 Bq/kg, 40K 1039-1396 Bq/kg olarak tesbit edilmiştir.

Sahildeki kumlar karanın içlerine doğru yayılmış ve Kumburnu ile Hantepe arasında geniş bir alüvyon alanı oluşturmuştur. Sedimantolojik olarak bu kumlar milyonlarca-binlerce yıldan bu yana granitik kayaların ayrışması, erozyonla kıyıya taşınması ve dalgalarla işlenmesi suretiyle çökelmiş ve çökelimi devam etmektedir (Atabey, 2006)’’.

Yazı, Eşref ATABEY. 2013. Doğal radyasyon kaynakları ve Tıbbi jeolojik Etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi 10, kitabından alınmıştır.

Geniş bilgi ve resimler için kitaptan yararlanabilirsiniz.

Saygılarımla

Dr. Eşref ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Tıbbi Jeoloji uzmanı

Teşekkür ederim

 

Oldukça ayrıntılı. Fakat ben ilk mailinizi esas alıp içimi ferah tutayım en iyisi, zira sorumun cevabını bu yazıdan çıkaracak bilgiye sahip değilim ne yazık ki 🙂

ilginiz için tekrar teşekkürler. .

Saygilar..

Sayın Handan K.

Haklısın. Konuyu derinliğine anlamak için bilimsel ve araştırma verilerini sunmaya doğru gidiliyor. Bahsettiğiniz, Kestanbol kaplıcasından, bitkilerden çevreye etkileyecek kadar radyasyon yayılmaz. Kaplıcalarda radon gazı çıkışı olur. O da kaplıcaya girenleri etkiler.. Kestanbol kaplıcasında radon gazı var mıdır, ölçülmesi gerekir. Doğal radyasyon; kayaçlarda, toprakta, suda, kozmik ışınlarda ve insan vücudunda olur. İnsanların vücudunda belli oranda doğal radyasyon vardır, zaten. Bunu sudan, yiyeceklerden, havadan alır alır. Bu doğaldır. İçtiğimiz sudan alınabilir ki, bunun düzeyi çok çok düşüktür. En fazla etki toprak ve radyoaktiviteli kayaçlar üzerinde yılda sürekli yaşandığında ve yıllık dozu çok çok aştığında risk olabilir.

 

Geyikli sahilindeki plaj kumlarından siyah olanlar radyoaktif. Sarı ve açık renkli olanlarda radyoaktivite yok. Kumların kökenini, önceki mesajımda bilimsel olarak açıklamıştım. Kumların kökeni Geyikli-Ezine yolu tarafındaki granit ve metamorfik kayalar. Bu kayalardan binlerce-milyonlarca yıldan beri aşınarak kıyıya taşınan kumlar orada çökelmiş, plaj kumlarını oluşturmuş. Bu kumlar sürekli orada var olacaklar.

Ancak siyah kumlar üzerinde uzanıp bütün yıl ve yıllarca yüzüstü yatılırsa ki, belki yıllık radyasyon doz hızı sınırı olan 1,5-2 milisievert değeri aşılabilinir. Bu da mümkün görünmemekte. Sizin bulunduğunuz yerde böyle bir durumumda yok.

Dolayısıyla rahat olmanız, endişe etmemeniz gerekir.

Saygılarımla

Eşref Atabey

İyonlaşmış radyasyonla ilgili bu yıl şubat ayında yeni çıkan bir yayın;

Yüksel Atakan. 2014.Radyasyon ve Sağlığımız. Nobel yayınları. Kitabından yararlanabilirsin. İstanbul’da kitapçılarda olması gerekir. Kitapta yapay radyasyonla ilgili tüm bilgiler mevcut. Orada tüm doz hesaplamaları da var. Ne kadar ışımaya maruz kalınırsa ne olur gibi. Benim kitabım doğal radyasyonla ilgili. Y. Atakan’ın kitabı iyonlaşmış (yapay) radyasyonla ilgili. Birçok soruya açıklık getireceğini düşünmekteyim. Aslında 2 kitap bir arada bulundurulması gerekir.

Eşref Bey,

Vakit ayırıp yanıt verme nezaketiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Oldukça ayrıntılı ve anlaşılır bir yanıt olmuş. Kitapları edineceğim mutlaka.

İyi çalışmalar. .

Saygılar..

 

Deterjan, bor minerali

Adı Soyadı : T.Ç.                                                     5 Ocak 2017
Eposta Adresi : …
Cep Telefonu :
Mesajı: Sayın hocam sitenizi ilk defa gördüm ve çok memnun kaldım. Yazılarınızı hep takip ve tavsiye edeceğim. 13 aylık bir bebeğim var. Sağlıklı yetiştirmek için Mücadele ediyorum sitenizi de bu vesileyle buldum. Çocuk yetiştirirken Yeme içmeden oyuncakta kullanılan materyallere tekstilden evde kullanılan deterjanlara kadar dikkat edilmesi gerektiğinin bilincinde olsam da bilgi azlığı ve zaman darlığından dikkat edemediğim oluyor. Sizden ricam piyasada doğal diye satılan ve adı duyulmuş olan deterjanlar ne kadar doğal? Doğal çamaşır ve bulaşık makinası deterjanı üretmek mümkün mü alırken hangi ibarelere dikkat etmeliyiz? En kısa zamanda aydınlatmanız dileği ile saygılar.

 

Sayın T.Ç.                                                              5 Ocak 2017

İlginize teşekkür ederim. Öncelikle ben bir hekim, bir kimyacı değilim. Mesleğim Jeoloji Yüksek Müh. Tıbbi Jeoloji Uzmanıyım. Kimyasallarla ilgili doğrudan çalışmam yok. Bahsettiğin konuyla mesleğimi, doğal deterjanlar içinde kullanılan boraks ile ilişkilendirebilirim. Doğada bulunan bor minerallerinin rafine edilmiş halinden birisi boraks dekahidrattır. ‘’Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi nedeniyle %10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara %10-20 oranında sodyum perborat (mono veya tetra olarak) katılmaktadır. Sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır’’ (www.boren.gov.tr). Doğal deterjan hakkında bildiğim ve anladığım kadarıyla düşüncelerimi aktarmak isterim. Eskiden atalarımız, anne, babalarımız şehirlerde yaşamıyor iken, deterjan, çamaşır makinası çıkmamış iken; doğal temizlik malzemesi olarak yörede yapılan sabun kullanıyordu. Nüfus arttıkça, çamaşır makinası çıkınca buna bağlı olarak kimyasal çamaşır deterjanları çıktı. Köyde eskiden çamaşırlar, bir kazan içine meşe külü konur, kaynatılır, kazandaki su alınarak çamaşır tokuçlanarak elde yıkanırdı. Bu tabi çok zor ve yorucu bir işti. Bilhassa kadınlar için eziyet gibi bir şeydi. Hala bu şekilde çamaşır yıkayanların olduğu azımsanmayacak sayıdadır.

Doğal deterjan dedikleri nesnenin, sabunu rendeleyerek, içine boraks, sodyum bikarbonat, limon ya da lavanta yağı gibi ek malzeme su ile karıştırılarak yapıldığını biliyorum. Yumuşatıcı içinde sirke konulmakta. Ancak lekeleri çıkarmak için önce karbonat ve sirke ekleyip bir fırça ile ovalayıp ondan sonra yıkanması gerekmekte. Çamaşır makinasına da belli miktarda konularak yıkama sağlanmakta. Ancak evde yapılan doğal deterjanın çamaşır makinasına uyumu nasıl sağlayacak; her makinanın deterjanı kullanma talimatı farklı. Tabii ki bu az nüfusu olanlar için evde yapılabilir. Çok nüfuslu bir aile düşünün, yeteri kadar doğal sabun yapacak, çamaşırı elde yıkayacak. Bu kolay iş değil. Bunun için kimyasal deterjanlar üretilmiş, pratik, insanı yormayan bir teknoloji tercih edilmiş. Doğal deterjan denilen ve piyasada olan şey de fabrikasyon olarak üretilenidir.

Piyasada satılan doğal deterjanlar gerçekten kimyasal olmayanmıdır? Soru işareti. Güvenebilir miyiz, bilemiyorum. Ticari amaçlı her şeye yeni bir ad, özellikle doğal kelimesi ekleyerek müşteriyi etki altına alabilme olabilmektedir. Doğal mı olduğunu kendimiz araştırmak durumunda kalıyoruz. En iyisi evde yapmak. İnternette doğal sabun yapımıyla ilgili yazılara rastladım. Aşağıda bir tanesini verdim. Belki yararlı olabilir.

Sağlıklı günler dileğimle

Çanakkale, Ayvacık, Küçükkuyu doğal radyasyon ve kanser riski

Merhaba,

Bugün tesadüfen,

Geyikli ve Küçükkuyu Doğal Radyasyon Kaynakları adlı yazınızı okudum.  Geçtiğimiz yaz Küçükkuyu merkezden bir yazlık alarak ailecek orada oturmayı hatta o bölgede yaşlanmayı planlıyorduk. Şimdi endişelenmedim dersem yalan olur.Ben de bir öğretim üyesiyim ve o bölge için, yetkililerin dikkatini çekmek için ne yapabilirsem yapmak isterim. Hatta hiç masrafa girmeden evimi satmak bile isterim.  Yazınızda belirtilen değerler insan sağlığı üzerinde zararlı mıdır? Deniz, kum, sebze, kullanma suyu, soluduğumuz hava, hepsi riskli gibi geliyor. Size yazmak istedim.

Bilgi verirseniz çok sevinirim.

Doç.Dr. …

 1. Üniversitesi

Sayın Doç. Dr….

Bugün Ankara dışında olduğumdan biraz önce mesajınızı gördüm. Eviniz Küçükkuyu’nun neresinde? Yeşilyurt’ta mı, Nusratlı’da mı Ahmetçe’de mi, Adatepe’de mi tam yerini söyleyebilirseniz, sizleri konuyla ilgili bilgilendirebilirim.

Saygılarımla

Eşref Bey merhaba,

İlginiz için çok teşekkür ederim.

Küçükkuyu’daki evimiz, Altınoluk girişi tarafında, şehir içinde ve denize 50 metre mesafede. İzmir- Çanakkale yolu üzerinde de diyebilirim Limana da aşağı yukarı bir kaç yüz metre. Bölge Mıhlı olarak geçiyor. Tekrar teşekkür ediyor, yorumlarınızı merakla bekliyorum.

Eşref bey tekrar merhaba,

Ben de dahil ailemden hiç kimse sigara içmiyoruz ancak, cep telefonu, bilgisayar, Wi-Fi, röntgen ve benzerlerine sürekli maruz kalıyoruz ne yazık ki Dün, önce tesadüfen  “Ölüm köyleri” başlıklı bir yazıyla karşılaştım. Web adresi şöyle:

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-7577-26-olum-koyleri.html

Bu yazının ardından goggle taraması ile sizin yazınız çıktı. Alanın uzmanının yazdığı bir yazıyı, uzman olmayan birinin okuması biraz endişe yaratabiliyor maalesef bende olduğu gibi. Bir de bilgilenme ihtiyacı hissediyorsunuz. O bölgede, özellikle İstanbul’dan emeklilik günlerini geçirmek için gelmiş ve varını yoğunu oradaki evine harcamış o kadar insan var ki. İşin ilginç yanı, hastaların ağrıları iyileşiyor, dinçleşiyorlar.

Bir ev satın almadan önce, baktığım kriterler arasında hiç bir zaman jeolojik yapı olmamıştı (deprem riski hariç)  ancak hayat bana bir şey daha öğretti. Mümkün olduğunca, sorup, soruşturmakta fayda var demek ki. Bizi aydınlattığınız için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylılar diliyorum.

Saygılarımla.

Sayın Doç. Dr. R. Ayhan Yılmaz

Önce şunu size sormak istiyorum. Sigara içiyor musunuz? Eğer içmiyorsanız evde sigara kullanan var mı? İş ortamında sigara dumanına maruz kalıyor musunuz? Hastaneye gittiğinizde röntgen filmi çektiriyor musunuz?

Sayın Yılmaz Küçükkuyu’nun kuzey ve kuzey batı kesimlerinde Ayvacık-Nusratlı köyü arasında, volkanik tüf kayaları var. Bu kayaların içinde fosfat nodülleri görülür. Sadece bu nodüllerde doğal radyoaktivite belli ölçülerde bulunmakta. Diğer kayalarda radyoaktiviteleri düşük.

Sizin evinizin bulunduğu yerde bu kayalar yok. Sözünü ettiğim volkanik tüf kayalarından da çok uzaktasınız. Eviniz Türkiye’de yaşam için elverişli olan en önemli yerde. Endişelenecek bir durum göremiyorum. Altınoluk’taki evinizde Radyasyonla ilgili düşüncenizi kafanızdan atın ve yaşamın tadını çıkarın.

Size uzakta olan volkanik tüf kayalarında ölçtüğüm radyasyon doz hızları, düşük değerlerde. Sürekli bu kayalar üzerinde ve içinde yaşamış olsanız bile yıllık doz hızını aşacak ölçüde değil.

Bir insanın yıllık alması gereken radyasyon doz hızı sınırı 2 ile 5 milisievert/saat arasıdır.

Röntgen filmi çekenler ya da hastanelerde radyasyon cihazı kullananlarda 20’dir. Meslek olarak yapanlarda kontrol yapıldığından yıllık doz rakamı halkın alması gereken yıllık sınırdan yüksek tutulmuştur.

Volkanik tüf kayaları üzerinde sürekli temas halinde bulunduğunuzu farz edelim, yıllık doz hızı sınırını aşmıyor. Ör. Geyikli sahilinde Hantepe plajında radyoaktif kumlar var. Altınoluk sahilinde radyoaktif kum yok. Radyoaktiviteli kaya ya da radyoaktif kumun üzerinde sürekli oturarak ya da uzanarak yılın büyük bir bölümünü geçirseniz bile yıllık doz sınırı aşılmıyor.

Kaldı ki radyoaktivite açısından belirgin ölçüde ışıma yayan kayalar size çok uzakta. Sağlık Bakanlığının 2000 yılındaki araştırmasına göre radyoaktiviteli olduğu bilinen kayaların dağıldığı alanlar üstündeki köylerde yaşayanlarda bile doğal radyoaktiviten kaynaklanan kanser vakası saptanmamış.

Sayın Yılmaz, doğal radyasyon 4 tiptir. 1-Kayaçlar ve topraklar, 2-Suda, 3-Kozmik ışınlar ve 4-İnsan vücudunda olan.

1-Kayaç ve topraklarda K-40, U-232 gibi radyoaktif elementler olabilir ve bunlar radon gazı şeklinde yeryüzüne çıkarlar. Doğal radyoaktivite de en çok granitik kayalarda olabilir. Bulunduğunuz yerde böyle bir risk yok.

2-İçtiğimiz suda radyoaktivite olabilir. İçme sularında maalesef radyoaktivite değerleri etiketlerinde yok. AB ülkelerinde, Almanya’da pet şişe ve damanaca üzerinde radyoaktiviteleri de var. Bizdeki pet su şişelerinde Arsenik değerleri yok. İçtiğimiz suyun arsenik değerini bilmiyoruz.

3-Kozmik ışınlar havadan gelen ultraviyola ışınlardır. Ultraviyola ışınlar deniz kıyısında çok az, yükseklere çıkıldıkça artmaktadır. Ör. Uçak yolculuğunda belli miktar doğal radyasyon alınabilmektedir.

4-Vücudumuzda da belli oranda doğal radyasyon vardır.

Düşündüğümüzde doğal radyasyon zaten vücudumuzda var.  Çevreden alacağımız doğal radyasyonun ölçüsü nedir, onu bilmeliyiz.

Bilemediğimiz bir çöp depolama alanında, radyoaktif madde atığı olabilir, tesadüfen ışımaya maruz kalabiliriz. Bilemiyoruz. Sağlıklı bir yaşam için doğal ve yapay radyasyon denetim ve  kontrolunu TAEK yapmaktadır. TAEK sitesinden de faydalanabilirsiniz.

Sigara içen bir kişi yıllık 106 milisievert/saat radyosyon almaktadır. Yıllık sınırın 25 katı.

Sigara içen bir kişi radyoaktivite yayıyor demektir. Ya da sigara içilen ortamda bulunmak, bir anlamda radyasyon almak demektir. Doğal radyasyon bunun yanında hiç kalır.

Dişçiye, hastaneye gittiğinizde bir dizi röntgen çektirmek zorunda kalıyoruz. Her röntgen filmi çekiminde yapay olarak ışımaya maruz kalıyoruz. Doğal radyasyondan kat kat fazla.

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, sürekli televizyon, bilgisayar karşısında olma sırasında elektromanyetik dalgalara daha fazla maruz kalınıyor. Kaplıca tedavisine gidenler kaldığı sürede radon gazı ve CO2 gazına maruz kalabiliyorlar. Örnekler saymakla bitmez.

Size önerim, rahat olunuz.

Hiç endişe etmeden, aklınızdan radyasyon tedirginliğini bırakarak Altınoluk’taki evinizde rahatça, kaygılanmadan yaşamaya bakınız.

Saygılarımla

Dr. Eşref Atabey

 

Eşref Atabey <esrefatabey@gmail.com>

7 Nisan 2013

sayın …

Ayvacık ve Küçükkuyu çevresinde, özellikle bahsedilen köylerde ev, zeytinlik almak isteyen birçok insan dergideki yazıyı okuduktan sonra 2006 yılından bu yana bana benden fikir almak için aradılar. Bahsettiğiniz Aksiyon Dergisindeki haber 2000 yılında yayımlandı. Yazı üzerine Sağlık Bakanlığı köylerde yaşayanlarda  kanser taraması, Çekmece Nükleer Araştırma Kurumu da radyasyon ölçümleri yaptı. Size verdiğim bilgiler bu ve benim araştırmalarıma dayanıyor. Dergideki kanser hastalıklarıyla ilgili bilgilerin ne kadarı doğru tartışılır. Siz bir üviversitede öğretim üyesisiniz. Bilimsel araştırma sonuçlarına itibar etmemiz gerekiyor.

Saygılarımla