Arsenik mineralleri, realgar, orpiment

…30 Nisan

Kime: bana

Sayin Dr. Jeo. Y. Muh. Esref Atabey,

Cok kisa zamanda verdiginiz cevaba ve ekinde bulunan Arsenik tablolarina cok tesekkur ederim. Makalenizde bahsi gecen Emet bolgesindeki Bor yataklarimizdaki Realgar ve Orpimentden baska  ücüncü Arsenik Mineralinin adini, rengini ve formülünü  ogrenmek istemistim. Bizde bu iki mineralden baska Arsenikli Bor yok herhalde.  Guney Amerika’daki Bor yataklarında var olduğunu  biliyorum.

Saygilarimla

Sayın Dr. …

Ekte arsenik minerallerinin mineral ve mineral grupları adları ve formüllerini gösteren çizelge gönderiyorum. Bu çizelge Eşref Atabey. 2009. Arsenik ve Etkileri kitabının 5. inci sayfasında yer almaktadır.

Saygılarımla

Dr. Eşref Atabey

Çizelge1- Genel mineral örnekleri ve arsenik mineral grupları (O’ Day, 2006 ve Atabey, 2009)
Elementel arsenik Doğal arsenik As
Arsenolamprit As
Arsenik (+3) oksitler Arsenolit As2O3
Claudelit As2O3
[AsO2] grubu NaAsO2
Cu2+ (AsO2)2
Cu2+ (AsO2)(OH)
[As2O4]2- grubu Trippkeit Cu2+ As2O4
Leiteit ZnAs2O4
Manganarsenit Mn2+3As2O4(OH)4
[AsO3]3- grubu Reinerit Zn(AsO3)2
Rouseit Pb2Mn2+(AsO3)2.2H2O
Cafarsit Ca8(Ti, Fe2+,3+,Mn)6-7(AsO3)12.4H2O
[As2O5]4- grubu Pb2As2O5
Gebhardit Pb8(As2O5)2OCl6
Arsenic (+5) oksitler X P ya da As olabilir, bazen V olabilir.
Apatit grubu

A5(XO4)3(OH, F, Cl)

A: Genellikle büyük iki değerli katyondur (Me2+), örneğin Ca, Ba, Pb, Sr
Johnbaumit Ca5(AsO4)3(OH)
Mimetit Pb5(AsO4)3(Cl)
Adelit grubu

 AB (XO4)(OH)

A: Ca, Pb; B Fe2+, Co, Cu, Zn
Austinit CaZn(AsO4)(OH)
Conichalcit CaCu(AsO4)(OH)
Variskit grubu

 A(XO4).2H2O

A: Genellikle Al ya da Fe, Me3+’tür
Skorodit FeAsO4.2H2O
Mansfieldit AlAsO4. 2H2O
Vivianit grubu

 A3(XO4)2.8H2O

A: Genellikle Co, Ni, Zn, Fe, Mn ya da Mg, Me2+’dir
Hörnesit Mg3(AsO4)2.8H2O
Erythrit Co3(AsO4)2.8H2O
Arsenik (+5) oksitler Farmakosiderit grubu  
AB4(AsO4)3(OH)4.5-7H2O A: K, Na; B Al3+ ya da Fe3+
AB4(AsO4)3(OH)5.5-7H2O A: Ba; B Al3+ ya da Fe3+
Sodyum-farmakosiderit NaFe3+4(AsO4)3(OH)4.6-7H2O
Baryum-farmakosiderite BaFe3+4(AsO4)3(OH)5.5H2O

 

Miksit-agardit grubu: ACu6(XO4)3(OH)6.3H2O A Me2+, Ca, REE, Bi
Mixit BiCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
Agardit-(Y) (Y, Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
Arsenat sülfatlar Sarmientit Fe2(AsO4)(SO4)(OH).5H2O
Zikait Fe4(AsO4)3(SO4)(OH).15H2O
Uranli arsenatlar Arsenuranlit Ca(UO2)4(AsO4)2(OH).6H2O
Zeunerit Cu(UO2)2(AsO4)2.12H2O
Arsenik sülfitler Arsenopirit FeAsS
Kobaltit CoAsS
Gersdorfit NiAsS
Orpiment As2S3
Realgar AsS ya da As4S4
Arsenik sülfatuzları Enargit Cu3AsS4
Proustit Ag3AsS3
Arsenidler Domeykit Cu3As
Löllingit FeAs2
Nikel (aka Nikolit) NiAs
Nikel-skutterudit (Ni,Co)As2-3
Rammelsbergit NiAs2
Safflorit CoAs2
Skutterudit CoAs2-3, Sperylit PtAss

Yukarıdaki Çizelge

Eşref Atabey. 2009. Arsenik ve Etkileri kitabı. MTA Yerbilimleri ve Kültür serisi 3, ISBN: 978-605-4075-28-7, sayfa 5’de yer almaktadır.

Sayin Dr. Jeo. Y. Muh. Esref Atabey,

Cok kisa zamanda verdiginiz cevaba ve ekinde bulunan

Arsenik tablolarina cok tesekkur ederim.

Saygilarimla

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir