Muğla ili Dalaman ilçesi, Atakent mahallesi 117 ada, 137 parsel, dokuzlar caddesi üzeri, Muğla Büyükşehir Belediyesi hafriyat, yıkıntı ve inşaat atığı depolama alanı

NOT:Söz konusu rapor 2015 yılında hazırlanmış Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis başkanlığına, Dalaman Belediyesine, , DSİ Genel Müdürlüğüne,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. 2019 yılı Ekim ayında MBŞB söz konusu alandan ayrılmıştır.

MUĞLA DALAMAN İLÇESİ ATAKENT MAH. 117 ADA 137 PARSEL DOKUZLAR CAD. ÜZERİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAFRİYAT, YIKINTI VE İNŞAAT ATIĞI DEPOLAMA ALANI

DR.EŞREF ATABEY

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Tıbbi Jeoloji Uzmanı

Araştırmacı yazar

ATAÇEV Derneği

KATED Derneği

Hacettepe Üniversitesi Medikal Jeoloji ve Mezotelyoma Araştırma ve Uygulama Merkezi

Asbest Söküm Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Tel: 0535 851 11 61

e-posta: esrefatabey@gmail.com

web: esrefatabey.com

30 Haziran 2015

GİRİŞ

Muğla Dalaman ilçesi Atakent Mah., Dereköy, Dokuzlar Cad. Gürköy Mevkii Dalaman Çayı ve Tersakan Çayı’nın suladığı eski alüvyon ovasıdır. Eski menderesli ve taşkın ovası çökelleriyle kaplı, merceksi yapıda çakıl, kum, silt ve kil malzemeden oluşmaktadır. Bu ova tamamen sulu tarım arazisi olup, narenciye ve her türlü tarım yapılmaktadır. Yılda 4 ürün alınabilen 1.sınıf tarım topraklarına sahiptir.  

Kamulaştırma

Dereköy, Dömbek Mevkii, Dokuzlar Cad. 125 ve 117 ve diğer ada alanlar Dalaman Akköprü Barajı kil çekirdek dolgusu için, 1999 yılı ile 2004 yılı arasında kamulaştırılmıştır. 1999 yılından itibaren kamulaştırmalara karşı bilgilendirme toplantıları, forumlar, sempozyum, seminerler yapılmış, ulusal ve yerel basında haberlere konu edilmiştir. Söz konusu alanda kil olmadığı, ancak hatalı teknik raporlar verilerek kamulaştırma kararı alındığı, 1.sınıf tarım toprağının alınmasının Anayasa’nın ilgili maddelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı olduğu konusu dile getirilmiştir. Kamulaştırmaya karşı davalar açılması üzerine, 2004 yılında kamulaştırma kısmen engellenmiştir. DSİ tarafından toprakları alınması planda olan Gürköy’ün kuzey alanının tarım topraklarının böylece kamulaştırılması önlenmiştir. Bu süreçte Dereköy, Dokuzlar Cad. üzerinde bulunan narenciye bahçeleri yok edilerek (Muğla kitabının 308-311 sayfaları arasındaki görüntüler ve ekler) yerleri derin çukurluklar, göletlere bırakmıştır. DSİ’nin bu alandaki ülke toprağına, çevreye ve yaşayanlara vermiş olduğu zararların boyutu çok büyük olmuştur. Şimdilerde ise bozulan alanlar tekrar tarla yapılmak için çaba sarf edildiği görülmektedir.

Toprağını/tapusunu vermeyenleri DSİ mahkemeye vermiştir. Bazı kişiler 2004 yılında DSİ’ye karşı dava açmış olup (125 ada 65 ve 67 parsel sahipleri), DSİ’nin kil amaçlı kamulaştırdığı bazı alanlarda KİL OLMADIĞI MAHKEME TARAFINDAN DA KANITLANMIŞTIR. Davalar kişilerin lehine Danıştay’ca da onanmıştır.

Akköprü Barajı; enerji, taşkın koruma ve sulama amaçlı yapılmasına karşın, sulama amacı gerçekleştirilmemiştir. Dalaman Ovası kuzey bölümü (Gürköy, Atakent Mah., Dereköy, Dokuzlar Mah.) toprakları hala tarihten beri geleneksel olan Dalaman Çayı’ndan gelen toprakta açılmış su kanalı ile sulanmaktadır. DSİ ovaya bir kanalet sistemi yapmamış, sulama sistemi kurmamıştır. DSİ tarım topraklarının bir bölümünü kamulaştırmış, diğer taraftan da tarım topraklarının sulanması için sulama sistemi kurmamış, vatandaş mağdur edilmiştir.

Kamulaştırılarak toprakları alınan ve çukurluklar oluşan 1.sınıf tarım toprakları şimdilerde de Muğla Büyükşehir Belediyesince Dalaman ilçe merkezinin katı atıklarına ev sahipliği yapmaktadır. Burası inşaat yıkıntı atığı depolama alanı adı altında her türlü katı atığın atıldığı ve gömüldüğü bir yer olmuştur.  Vatandaşın çöp konteynerlerine koyduğu çöpleri toplaması gereken, vatandaş çöp attığında ceza kesen, gelişigüzel yerlere çöp atılmamasını engelleme görevi olan Dalaman Belediyesi; Dalaman merkezindeki diğer mahallelerden topladığı çöpleri, molozları, plastikleri, araç lastikleri toplayarak Dokuzlar Cad. üzerinde olan mahalle ortasına bizzat dökmeyi uygun bulmaktadır. Şu anda Büyükşehir Belediyesi hissesinde olan yerler birer katı atık depolama alanı haline gelmiştir.

117 Ada 137 Parsel alan

Muğla Dalaman ilçesi Atakent Mah. Dokuzlar Cad.117 ada 137 parsel alan doğusunda Tersakan Çayı, kuzeyinde evler, batısında sulama kanalı, güneyinde sulama kanalı ve evlere sınırdır (Alttaki resimde görülmektedir). Sulu tarım alanları ve narenciye bahçeleri arasında bulunmaktadır. Söz konusu alandaki terkedilmiş çukur alanlar sazlık, bitki ve ağaçların, bataklık ve su kuşlarının bulunduğu yapay bir sulak alandır. Bu alan 2004 yılında narenciye bahçesi iken şimdi katı atıkların atıldığı ve gömüldüğü bir yerdir (Aşağıdaki resimlerde görülmektedir)

117 ada 137 parsel DSİ’nin kamulaştırarak Akköprü Barajı için malzeme aldığı ve terk edilen, önceki DSi mülkiyetinde şimdi ise Büyükşehir Belediyesi hissesi olan, yerleşim yerine sınır insanların yaşadığı alana sınır yere; moloz, inşaat atığı, lastik, her türlü sanayi atığı, kimyasal atıklar, plastik, araç lastikleri, asbestli kanserojen malzeme dökülmeye devam edilmektedir. Daha önce Dalaman Belediyesince her türlü atık dökülerek kirliliğe yol açılan alan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra, bu alan Dalaman Belediyesince ‘’İnşaat atığı, Hafriyat Yıkıntı atığı Depolama alanı’’ olarak Büyükşehir Belediyesine bildirildiği ve Büyükşehir Belediyesince de herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan’’İnşaat atığı, Hafriyat Yıkıntı atığı Depolama alanı’’ olarak izin verildiği bilinmektedir.

 

117 ada 137 parsel alanın 2004 yılındaki durumu                             117 ada 137 parsel alanın 2014-2015 yılındaki durumu

 

117 ada 137 parsel alanın 2014-2015 yılındaki durumu

Dalaman ilçesi Atakent Mah.117 ada 137 parsel Akköprü Barajı için malzeme alınarak geride çukurlar bırakılan DSİ’nin mülkiyetinde olan 18.884,64 m2 bu alan Büyükşehir Belediyesi tarafından İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI, HAFRİYAT DEPOLAMA ALANI OLARAK DSİ. 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTENDİĞİ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü’nün Bilgi Edinme HAKKI Kanununa dayanarak Dr. Eşref Atabey’e vermiş olduğu 28.1.2015 tarihli 21077376-622.99-57984 sayılı yazısında ‘’Muğla Büyükşehir Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının talebi üzerine yukarıda adı geçen mahallelerdeki İdaremiz mülkü taşınmazlardan toprak alınan kısımlara yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemini almak kaydı ile üst kottaki 1 m’lik kısma nebati toprak dökülerek ve tesfiye edilmek üzere bedelsiz olarak dolgu yapılması hususunda 5216 sayılı kanunun 7. maddesi (i) bendi doğrultusunda izin verilmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere dolgu izni verilen alanlar DSİ’nin özel mülkü olan taşınmazlarla ilgili olup, dolgu esnasında 3. şahıslara verilecek zararlardan ve mevzuatına uygun olmayan dolgu yapılması işleminden Büyükşehir Belediyesi sorumludur’’ denilmektedir.

Söz konusu yere moloz, inşaat atığı, lastik, HER TÜRLÜ SANAYİ ATIĞI, KİMYASAL ATIKLAR, plastik, araç lastikleri, asbestli kanserojen malzeme DÖKÜLmüş ve zaman zaman bu atıklar tesfiye edilerek, gömülmüştür. Yer altı suyu ve toprak kirliliğine yol açan bu katı atıkların DÖKÜLMEMESİ için 2 yıldan bu yana; DALAMAN BELEDİYESİ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİMER, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, T. C. SAĞLIK BAKANLIĞINA Dr. Eşref Atabey’in yazmış olduğu defalarca yazıya rağmen (ÇİZELGEDE GÖRÜLMEKTEDİR) hala alana araç lastikleri, plastik,  katı atık, asbestli kanserojen malzeme, Dalaman Belediyesince dökülmeye ve kirliliğe devam edilmektedir. (Son başvurudan sonra 23.6.2015 tarihinden sonra alana katı atık gelmesi şimdilik durdurulmuştur).

 

117 ada 137 parsel alanın konumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Dalaman Belediyesine Yapılan Başvuru Ve Cevaplar

BAŞVURULAR CEVABI YAZILAR

 

KURUM TARİH KURUM TARİH/SAYI
BİMER 18.4.2014 DSİ 21. Bölge Müdürlüğü-Aydın 4.6.2014/340233
Fethiye Belediye Başkanlığı 2014
Dalaman İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü 7.5.2014/1246
Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü-Muğla        8.5.2014/96973
 

Dalaman Belediye Başkanlığına

 

21.05.2014

Dalaman Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 13.05.2014/471
Dalaman Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü 09.06.2014/752
Dalaman Belediyesi Başkanlığına 06.08. 2014 Dalaman Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 14.08.2014/834
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 06.08. 2014
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 25.09. 2014
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına 14.10.2014
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 29.11.2014 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığına 11.12.2014/34452
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü

 

26.12.2014

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına 26.12.2014
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 19.01.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 27.1.2015/140-1092
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Bimer başvurusu) 24.1.2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 28.01.2015/57973

 

BİMER 5.2.2015 Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2.2.2015/78938836-145,08
Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 24.2.2015/78938836-145,08-2467
Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 13.2.2015
Dalaman Kaymakamlığı

İlçe yazı İşleri Müdürlüğü

23.2.2015/1694941-492-328
BİMER 21.3.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 7.4. 2015/659-3094
Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3.4.2015/7893E836-145.08-4630
Ortaca (Muğla)  Cumhuriyet Başsavcılığına 20.3.2015
BİMER 6.4.2015
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 6.4.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 15.6.2015/622.01-1236
Muğla Büyükşehir  Belediyesi Başkanlığına 8.6.2015
Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına 19.6.2015
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına

 

19.6.2015
DR. OSMAN GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

 

19.6.2015
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 22.6.2015 Muğla Büyükşehir Belediye Emlak ve İstimlak Dairesi 30.6.2015

622.03/120/9937

Dalaman Belediye Başkanlığına 22.6.2015

(İşyeri açma ruhsatı hk)

Dalaman Belediye Başkanlığına

 

22.6.2015 (e-posta) Dalaman Belediye Başkanlığına

 

1.7.2015

250/391

 

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

21.6.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına  

 

30.6.2015

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 6.7.2015

622.01-1425/110210

DR. OSMAN GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı

 

 

 

30.6.2015

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına               30.6.2015

 

YÜRÜRLÜTE OLAN ÇEVREYLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EYLEM VE İŞLEMLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 117 ada 137 parsel alan hissesi olan kısmı inşaat, yıkıntı atığı depolama alanı olarak kullanması, her türlü katı atığın buraya atılması ve gömülmesi çevre, toprak ve su kirliliğine yol açmakta olup, yürürlükte olan;

 1. a) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU,
 2. b) 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU,
 3. c) 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU,
 4. d) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ,
 5. e) HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 6. f) ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK,
 7. g) ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 8. h) MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ,
 9. i) ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 10. j) AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 11. k) ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ,
 12. l) ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK,
 13. m) ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 14.10.2014, 19.01.2015, 6.4.2015 ve 8.6.2015 tarihlerinde yapmış olduğumuz başvurularımızda; ‘’Muğla Dalaman ilçesi Atakent Mah. Dokuzlar Cad. 117 ada 137 parsel DSİ’nin kamulaştırarak Akköprü Barajı için malzeme aldığı ve terk edilen, önceki DSi mülkiyetinde şimdi ise Büyükşehir Belediyesi hissesi olan, yerleşim yerine sınır insanların yaşadığı mahalleye moloz, inşaat atığı, lastik, HER TÜRLÜ SANAYİ ATIĞI, KİMYASAL ATIKLAR, plastik, araç lastikleri, asbestli kanserojen malzeme DÖKÜLMEMESİ için 2 yıldan bu yana; DALAMAN BELEDİYESİ, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİMER, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, T. C. SAĞLIK BAKANLIĞINA yazmış olduğumuz defalarca yazıya rağmen hala alana araç lastikleri, plastik,  katı atık, asbestli kanserojen malzeme, Dalaman Belediyesince dökülmeye ve kirliliğe devam edilmektedir. (27 Mayıs 2015 tarihinde söz konusu katı atıkların ayrıntılı resmi tarafımdan çekilmiştir)’’ Alana inşaat, yıkıntı atığı dahil her türlü atık atılmaması ve alana gömülen atıkların çıkartılarak temizlenmesini talep etmiştik.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CEVABI YAZILARI

Büyükşehir Belediyesinin 11.12.2014, 27.1.2015, 7.4.2015 ve 15.6.2015 tarihli cevabı yazıları hepsi birbirinin aynı olup (bilgisayardan önceki cevabı yazının çıktısı alınıp tarih ve sayı değiştirilmek suretiyle);

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu Madde7: i fıkrası; ‘’Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak’’ hükmü yer almaktadır.

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği ile Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu olmuştur.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 5.11.2014 tarih ve 688905 sayılı yazısı ile; söz konusu kil ocağı alanlarının hafriyat dökümü yapılarak rehabilite edilmesi ve tarıma yeniden kazandırılması için uygun olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu alana Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğinde kayıtlı yönetmelik kapsamında belirtilen atıklar depolanacak olup, bu atıklar zehirli nitelik taşımamaktadır. Ayrıca hazırlanacak olan rehabilitasyon projesi ile alanın üstü tarım toprağı ile kaplanarak tarıma kazandırılması planlanmaktadır. Alanın bir kısmının kamu alanı olması ve rehabilitasyonda kamu yararı gözetilmiştir.

Söz konusu şikayette belirtildiği gibi alan sulak alan olmayıp, terk edilmiş eski kil ocağıdır. Alanın temelinin kil ile kaplı olması nedeniyle yağmur suları birikmekte ve alan içerisinde vektör oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca şikayette belirtildiği gibi rehabilitasyon amaçlı dolgu alanı içerisinde RADYOAKTİF kanserojen vb. atıklar dökülmemektedir. Bahse konu sahada görevli personeller ‘’Hafriyat Toprağı İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen atıklar dışında atık gelmesini engellemek, sahanın düzenlenmesini sağlamak için görevli olup, sahaya konulan karavan da burada çalışan işçilerin barınması, olumsuz hava koşullarından korunması ve temel ihtiyaçlarını giderilebilmesi için koyulmuştur’’ denilmektedir.

Sahaya her türlü atığı atarak toprak, su, çevre kirlenmesine yol açan Dalaman Belediyesine yazdığımız her yazıya, Dalaman belediyesinin verdiği cevabı yazısında her defasında sorumluluk Muğla Büyükşehir Belediyesindedir, diye cevap vermiştir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN CEVABI YAZILARINDAKİ İFADELERİYLE ÇELİŞEN VE  İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN HUSUSLAR

Büyükşehir Belediyesinin 11.12.2014, 27.1.2015, 7.4.2015 ve 15.6.2015 tarihli cevabı yazılarında belirttiği;

 1. a) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5216 sayılı KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPMAKTADIR.

5216 sayılı Büyükşehir Kanunu Madde7: i fıkrası; ‘’…çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak…’’ gibi korumaya yönelik bir görevi sayılmış, ancak ‘’Tarım alanları oluşturmak, ya da DSİ’nin malzeme alarak tarım için kullanılamaz hale gelen çukur alanların doldurulması/ıslah edilmesi suretiyle,  tarım alanı oluşturmak’’ gibi bir görevinin sayılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPMAKTADIR.

 1. b) HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’ne aykırı işlem yapmıştır.

Hafriyat, yıkıntı atığı depolama alanı için Belediyenin uygun alan belirlemediği, tarım alanı, yer altı suyu ve çevre kirliliği ile insanların sağlık riski araştırılmadan mahalle içinde bir alan atık depolama alanı seçilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol dairesi başkanı Sayın Aylin Giray’la yaptığım telefon görüşmesinde jeolojik-hidrojeolojik etütler ile hafriyat-inşaat atığı depolama alanı belirlenmesi gerektiğini belirttiğimde, bunun için bir yasa mı var diye yanıt vermiştir. HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 34 ve 35’de jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik etütlerin yapılacağını açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ KANUNA AYKIRI olarak 117 ada 137 parsel alanı hafriyat, yıkıntı atığı depolama alanı ilan etmiştir.

 1. c) İlgili yönetmelikte ‘’Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı 200 (iki yüz) metre olmalıdır’’ denilmesine rağmen EK-3 ve /’de görülen her türlü katı atık evlerin duvarlarına bitişik atılmıştır. Dolayısıyla MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLGİLİ yönetmelik hükmüne AYKIRI işlem yapmıştır.
 2. c) Büyükşehir Belediyesi yazısında; …depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek…

Belediye bu izni bilimsel ve teknik temellere dayanarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre vermesi gerekiyor. Bu alanda kirlilik oluştuğunu defalarca yazımıza rağmen Belediyenin bu alanı HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIĞI DEPOLAMA ALANI OLARAK KULLANMASI ilgili yönetmeliğe aykırı olup, buranın inşaat, yıkıntı depolama alanı olarak kullanılması iznini İPTAL ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

 1. d) Büyükşehir Belediyesi yazısında; …rehabilitasyon projesi ile alanın üstü tarım toprağı ile kaplanarak tarıma kazandırılması planlanmaktadır…

Yapılan işlem her türlü atık (araç lastikleri vd dahil) toprağa gömülmüş ve üzeri komşu sınırdaki tarım toprağı sıyrılarak örtülmüştür. Bir yandan tarım alanı oluşturulurken, diğer yandan işlem sırasında yanındaki tarım alanının tarıma elverişli toprak katmanı yok edilmiştir.

 1. e) Büyükşehir Belediyesi yazısında;…söz konusu alan sulak alan olmayıp, terk edilmiş eski kil ocağıdır…

Söz konusu alan bir kil madeni olarak MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ruhsat alınarak işletilmemiştir. Dolayısıyla kil ocağı diye nitelendirilmemektedir. Sulak alan tanımı ‘’Çevre kanunu 2. Maddesinde açıktır. Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyerler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan kalan yerleri’’ ifade etmektedir.

Her türlü çöp, moloz, hafriyat, araç lastikleri, naylonların atıldığı söz konusu alan; çevresinde ve hemen sınırında evlerin olduğu, insanların yaşadığı, kamlumbağa, yılan, kurbağa, karabatak, meke, ördek gibi kuşların bulunduğu, küçük bir sulak alan, sazlık, söğüt ağaçlarının bulunduğu, yanı başından tüm ovanın meyve ve sebze bahçelerini sulayan toprak olan su kanalının geçtiği bir alandır.

2014 Nisan ayında BİMER’e şikayet edildikten sonra Dokuzlar Cad. üzeri çöp atılan alana girişindeki moloz ve çöpler alelacele kepçe ile gölete itildi ve kısmen gölet dolduruldu. Gölette bulunan su kaplumbağaları (46 adet kaplumbağa) çöp, harfiyat, moloz altında kalarak diri diri gömüldü (Resimlerle sabittir).

UNUTULMAMALI Kİ BU GÖMÜLEN VE ATILAN ATIKLARIN SINIRINDA TÜM GÜRKÖY VE KUZEYDOĞU DALAMAN OVASINI SULAYAN SULAMA KANALI BULUNMAKTA, BU SUYLA MEYVE VE SEBZE BAHÇELERİ SULANMAKTADIR.

Maden ocağı ve madencilik tanımları ise; MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ madde 4, ’Madencilik faaliyetleri: Maden ocağı kazı faaliyetleri, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme gibi fiziksel işlemler veya bu işlemlere ilaveten kimyasal işlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zenginleştirme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar içindeki ekonomik değeri olan malzemeleri elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları, Ocak: Belirli bir projeye göre yer üstü veya yer altı maden üretiminin yapıldığı yeri’’, anlamında olup,

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesinin ifadesinde dolgu yapılan yerler eski maden kil ocağıdır ifadesi doğru olmayıp, bu alanlar kil ocağı olarak, bir cevher işletmesi amacıyla işletilmemiştir.

 1. f) DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 5.11.2014 tarih ve 688905 sayılı yazısına dayanarak; söz konusu alan hiçbir jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik etüde tabi tutulmadan ve yetkililerce de alan incelenmeden, görülmeden yönetmeliklere aykırı olarak 117 ada 137 parsel alan inşaat, yıkıntı atığı depolama alanı ilan edilmiştir. Belediyenin yazısında maden ocağı olarak kabul edildiğine göre, bu çukur alanların doğaya yeniden kazandırma yükümlülüğü, yönetmeliğin 5.maddesine göre madeni işletene aittir. Belediye daha önce yerine getirilmeyen bir işi atık depolama bahanesiyle doldurmayı ve rehabilite etmeyi tercih etmiştir. İlgili Yönetmelikte; Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur. Faaliyet alanının tümü, işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci tarafından faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir’’ şeklinde ifade edilmektedir.
 2. g) Büyükşehir Belediyesi yazısında; …rehabilitasyon amaçlı dolgu alanı içerisine radyoaktif kanserojen vb. atıklar dökülmemektedir…

Söz konusu alanda kanserojen asbestli malzeme olduğu tarafımdan saptanmıştır (Asbestle ilgili kitabın yazarı, Kanser Dairesi Asbest Islah Çalışmaları Grubu üyesi, Kanser Dairesi Tıbbi Jeoloji kurul üyesi, Hacettepe Üniv. Tıbbi Jeoloji ve Mezotelyoma Araştırma ve Uygulama merkezi, asbest söküm uzmanı, iş güvenliği uzmanı tecrübe ve bilgilerime dayanarak iddia etmekteyim) . Bu malzemeler tesviye sırasında şu anda toprak altına gömülmüştür. Radyoaktif atık olabileceğini, bunun için inceleme yapılmasını ifade etmiştim. BU İFADEYİ HER cevabı YAZIDA ISRARLA BÜYÜK HARFLERLE YAZARAK, yoktur, zehirli atık yoktur diye ifade edilmektedir. ANCAK, ÖRNEK ALINDIĞI VE ÖLÇÜM YAPILDIĞI, ANALİZ VE ÖLÇÜM SONUÇLARINA GÖRE  SONUÇTA HERHANGİ BİR RADYOAKTİF MADDE YA DA KANSEROJEN ASBESTE RASTLAMADI HAKKINDA BİR BELGE SUNULMAMAKTADIR..DOLAYISIYLA yoktur ifadesi bir analiz, ölçüm sonucuna ve belgeye dayanmamaktadır.

 1. h) Alana her türlü araç lastiği atılması ve gömülmesi; ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 8 hükmüne aykırılık teşkil etmekte Büyükşehir Belediyesi görevini yapmamaktadır.
 2. i) Alana her türlü ambalaj atıkları atılması ve gömülmesi; AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 5 ve 8 aykırılık teşkil etmektedir.
 3. j) Alana pil atıkları atılması ve gömülmesi; ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 5 ve 8 aykırılık teşkil etmektedir.
 4. k) Söz konusu alana yıkıntı, inşaat atığı ve her türlü katı atık atılması ve toprağa gömülmesi ‘’MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ madde 6, 7 ve 8, ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK madde 1 ve 6, ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ madde 5, ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK madde 5 ve 6

hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 1. l) Bir kısmı tarlaya dönüştürülen bu 137 parsel alan; hissedarı olan Ali Akboyun’un kullanmasına Büyükşehir Belediyesi izin vermiş olup (söz konusu alana Ali Akboyun 27 Mayıs 2015 tarihinde mısır ekmiştir-Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi Bülent Kocaöz de kendisine tarlanın tesfiye ve ekiminde, sulanmasında yardımcı olmuştur). Kamu malı olan bir alanın kişinin kullanımına tahsis edilmesi (uygulamada görülen) 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’na aykırılık teşkil etmektedir. Kişiden herhangi bir kira bedeli alınıp alınmadığı, Kamu kaynakları kullanılarak tarlaya dönüştürme işinde masrafların Ali Akboyun’dan tahsil edilip edilmediği bilinmemektedir.

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda (d) bendi; Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz’’ ifade edilmektedir.

DOLAYISIYLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarlaya dönüştürdüğü alanı şahsın kullanımına izin vermesi ilgili kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

 1. m) İlgili alana kanserojen asbestli malzeme atılması ve gömülmesi; ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK madde 7, TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ madde 8 hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
 2. n) Yıkıntı, inşaat ve hafriyat atığı depolama alanı yapılan alan hakkında; MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARININ OLMADIĞI BİLİNMEKTEDİR.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İŞLEMİNDE AYKIRILIK TEŞKİL EDEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEKİ İLGİLİ MADDELER

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Tarih: 9.8.1983, Sayı: 18132

Madde 2: 

Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyerler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan kalan yerleri,

Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri.

Madde 3:  Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler:

 1. a) Başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür.
 2. g) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir.

Madde 8:  Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Madde 9: 

 1. e) Sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması esastır. Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince  eski haline getirilir.

Madde 11: 

Geri kazanım imkânı olmayan atıklar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

Madde 28: 

Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.  Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.

Madde 30:   Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören  veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını  veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir.  Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun kapsamında reddedilebilir.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Tarih: 3.7.2005, Sayı: 25874

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 1. d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Tarih: 10.7.2004, Sayı: 25531

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ,  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6- (1) Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan yönetmelikler gereğince tarafımıza verilen yetkiler, İçişleri Bakanlığının 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının genelge, talimat ve yönergeleri ile ilgili olan görevleri yürütmek,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine

ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek,

 1. c) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin ve çevre sağlığının korunması, geliştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

Madde 7- (1) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır:

 1. a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan yönetmelikler gereğince tarafımıza tevdi edilen görev ve yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
 3. c) Yürürlükteki mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde İlçe Belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,
 4. d) İlçe Belediyeleri ile koordineli bir şekilde, atık yağların toplama lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya geçici depolama izni verilen toplayıcılarla toplanmasını sağlamak,
 5. e) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek,
 6. f) Ömrünü tamamlamış lastiklerin belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemekle,
 7. g) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak,

(2) Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır:

 1. a) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirerek bu amaçla, tesisler kurulmasını ve işletilmesini sağlamak. Kurulan/kurdurulan tesisleri ve depolama alanlarını ruhsatlandırmak, gerektiğinde ruhsat iptali yapmak,
 2. b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi düzenlemek ve denetlemek,
 3. c) İzinli/izinsiz döküm yapılan alanları kontrol etmek, uygunsuzluk tespiti halinde kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak,

(3) Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün Görevleri Şunlardır:

 1. a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan yönetmelikler gereğince tarafımıza verilen yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuatı uygulamak,
 2. b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında etüt, plan, proje, inceleme, araştırma yapmak, yaptırmak, bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol ederek uygulanmasını sağlamak,
 3. c) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin denetim ve/veya şikâyete bağlı yapılan denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak,

Daire Başkanı’nın görev, yetki ve sorumluluğu:

Madde 8-(1) Daire Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentin doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına, geliştirilmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik projeler yaptırmak, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit ettirmek ve gerekli önlemleri alır veya aldırmak,

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

05.07.2008, Sayı: 26927

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

Kirletme yasağı

Madde 6 – (1) Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

2 Nisan 2015, Sayı: 29314

Genel ilkeler

Madde 5 – (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

ö) Atıkların toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, doğrudan dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 14.03.2005, Sayı: 25755

İlkeler

Madde 5 – Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

 1. a) Her türlü atığın ithali, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır,
 2. b) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır,
 3. c) Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar,
 4. d) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.
 5. e) Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar kirleten öderprensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlukişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir,

Madde 8 – Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri;

 1. a) Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların yönetimine ilişkin plan ve programlarını bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlamakla ve kurulacak sistemi öneri halinde mahalli çevre kuruluna sunmakla,
 2. b) Atık üreticileri ve bertarafçıları ile beraber veya istemesi durumunda ayrı olarak atık bertaraf tesislerini kurmak veya kurdurmakla,

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 18. 3. 2004, Sayı: 25406

Belediyelerin görev ve yetkileri

Madde 8 — İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri,

 1. a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,
 2. b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,
 3. c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmakla,
 4. d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,
 5. e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmekle,
 6. f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle,
 7. g) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,
 8. h) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,

ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle,

Atıkların depolanması

Madde 34 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının tekrar kullanılamaması veya geri kazanılamaması durumunda bu atıklar kontrollü olarak depolanır.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları, Yönetmelikte belirtilen idari ve teknik esaslar doğrultusunda, yalnızca projesinde belirtilen ve bu amaçla hazırlanmış/seçilmiş ve gerekli izinleri alınmış döküm sahalarında depolanabilirler.

Depolama tesisleri

Madde 35 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi, jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır. Depolama tesislerinin, toprak işlenmesine elverişli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerle, sulu tarım ve bağ-bahçe olarak kullanılan arazilerin veya sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden yararlanılarak zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, çay ve muz bahçeleri gibi plantasyona ayrılan arazilerde kurulması yasaktır. Ayrıca bu tesislerin, içme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında kurulmasına kesinlikle müsaade edilmez. Bu alanların dışında kalan orta mesafeli koruma alanlarında ise İl Mahalli Çevre Kurulunun onayı alınarak bu tür tesisler kurulabilir. Depolama tesisleri imar planları üzerinde işaretlenir.

Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde depolama tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine müsaade edilmez.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının depolanacağı sahaların en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı 200 (iki yüz), mezarlıklara olan uzaklığı ise 100 (yüz) metreden az olamaz. Aynı sahada inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerinin de kurulabileceği varsayılarak buna uygun planlama yapılır.

Depolama tesislerinde, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme binası ve kantar bulunur ve depolama sahasının etrafı tel çit ile çevrilir.

Taşocağı ve açık maden işletmeleri gibi, malzeme ve cevher alınmak suretiyle doğal zeminin bozulduğu yerlerde de izin alınmak suretiyle bu atıklar depolanabilir.

Depolanması yasak olan atıklar

Madde 39 — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama tesisleri ile geri kazanım tesislerine,

 1. a) Sıvıların ve sıvı atıkların,
 2. b) Arıtma çamurlarının,
 3. c) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin,
 4. d) Tıbbi atıkların,
 5. e) Hayvan kadavralarının ve gübrelerinin,
 6. f) Radyoaktif madde ve atıkların,
 7. g) Tehlikeli ve zararlı atıkların,
 8. h) Evsel katı atıkların dökülmesi ve depolanması yasaktır.

Atıkların depolanması

Madde 41 — Atıkların depolanması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır;

 1. a) Döküm sahasında hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları birbirleri ile karıştırılmadan ayrı alanlarda depolanacaktır.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Tarih: 23. 1. 2010, Sayı: 27471

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. o) Madencilik faaliyetleri: Maden ocağı kazı faaliyetleri, patlatma, kırma, yarma, sondaj, kuru veya sulu eleme ve öğütme gibi fiziksel işlemler veya bu işlemlere ilaveten kimyasal işlemler kullanılarak yapılan cevher hazırlama ve zenginleştirme uygulamaları sonrasında, toprak ve kayalar içindeki ekonomik değeri olan malzemeleri elde etmek amacıyla yapılan çalışmaları,

ö) Ocak: Belirli bir projeye göre yer üstü veya yeraltı maden üretiminin yapıldığı yeri,

Doğaya yeniden kazandırma yükümlülüğü

Madde 5 – (1) İşletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde doğaya yeniden kazandırma çalışması, söz konusu madencilik faaliyetine ilişkin ÇED sürecinde bir bütün olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(5) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini müteakip son bulur.

(7) Faaliyet alanının tümü,  işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci tarafından faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 25. 11. 2006, Sayı: 26357

Belediyelerce alınacak tedbirler

Madde 8 – (1) Belediyeler;

 1. a) ÖTL’leri, belediye katı atık depolama tesislerine kabul etmemekle,
 2. b) Geçici depolama alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer göstermekle,
 3. c) ÖTL’lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemekle,

ç) Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemekle,

 1. d) Denetimlerde, ÖTL’lerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmekle, ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alırlar.

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 24.08.2011, Sayı: 28035

Genel ilkeler

Madde 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönetimine ait ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.
 2. b) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi esastır.
 3. c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.

ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Belediyelerin görev ve yetkileri

Madde 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri;

 1. a) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,
 2. b) Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle,
 3. c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

görevli ve yükümlüdür.

(2) Belediyeler;

 1. a) Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla, bu iş için toplama ayırma tesisi kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle ve kurduğu tesislere çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almak/aldırmakla,
 2. b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 31.8. 2004, Sayı: 25569

Genel İlkeler

Madde-5: Atık pil ve akümülatörlerin yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

 1. e) Zararlı madde içeren atık piller Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.
 2. f) Atık pil ve akümülatörlerin evsel ve diğer atıklarla birlikte depolanması, alıcı ortama verilmesi ve yakılması yasaktır.
 3. g) Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanılması esastır.
 4. h) Atık pil ve akümülatörlerin yönetimlerinin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

ı) Atık pil ve akümülatörlerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı pil ve akümülatör üreticilerinin, atık pil ve akümülatör taşıyıcılarının ve bertaraf edicilerin bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan ötürü kusurları oranında tazminat sorumluluğu saklıdır.

 1. j) Pil ve akümülatör üretenler ile piyasaya sürenler, atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması ve bertarafını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

Belediyelerin görev ve yetkileri

Madde 8- Belediyeler, Büyükşehir statüsündeki yerlerde Büyükşehir Belediyeleri;

 1. a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle,
 2. b) Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle,
 3. c) Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla,

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 25.01.2013, Sayı: 28539

Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri

Madde 7 – (1) İşveren, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine başlamadan önce, asbest içerebilecek malzeme ve yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı ve sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Yıkım izni için 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya ortamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi varsa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 31.8. 2010, Sayı: 27661

Ham Çamur ve Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

             Ham çamurun kullanma yasakları

Madde 5 – (1) Ham çamurun toprakta kullanılması yasaktır.

             Stabilize arıtma çamurunun kullanma sınırlamaları ve yasakları

Madde 6 – (1) Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında aşağıda belirtilen sınırlama ve yasaklara uyulması zorunludur.

 1. a) Stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılabilmesi için EK I-B, EK I-C ve EK I-D de verilen değerlerin hiçbirinin aşılmaması şarttır.
 2. b) Stabilize arıtma çamurunun uygulanacağı toprakta ağır metal içeriği EK I-A da verilen değerleri aşamaz. Topraktaki ağır metal konsantrasyonlarından birinin dahi EK I-A da verilen sınır değerleri aşması durumunda, stabilize arıtma çamurunun toprakta kullanılması yasaktır.
 3. c) Stabilize arıtma çamurunun meyve ağaçları hariç olmak üzere toprağa temas eden ve çiğ olarak yenilen meyve ve sebze ürünlerinin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan topraklarda kullanılması yasaktır.

ç) Stabilize arıtma çamuru kullanım miktarı belirlenirken, yer üstü/yer altı sularının, toprağın kalitesinin bozulmaması ve bitkilerin besin maddesi gereksinimleri dikkate alınır.

 1. d) Toprağın pH değeri 6 dan küçükse stabilize arıtma çamuru toprağa uygulanamaz.

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 26.3. 2010, Sayı: : 27533

Düzenli Depolama Tesisleriyle İlgili Genel Hükümler

Düzenli depolama tesislerinin sınıflandırılması

Madde 5 – (1) Düzenli depolama tesisleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

 1. a) I. sınıf düzenli depolama tesisi: Tehlikeli atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.
 2. b) II. sınıf düzenli depolama tesisi: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.
 3. c) III. sınıf düzenli depolama tesisi: İnert atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip tesis.

Düzenli depolama tesislerinde genel olarak alınacak önlemler

Madde 6 – (1)  Depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için tesis;

 1. a) Koku ve tozların çevreye yayılmasını,
 2. b) Rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve ince plastik gibi atıkların yayılmasını,
 3. c) Gürültü ve trafik yoğunluğunu,

ç) Kuşlar, haşerat, böcek ve diğer hayvanların alanda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını,

 1. d) Havada depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosollerin oluşumunu,
 2. e) Yangın ihtimalini

azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde donatılır.

(2) İşletme aşamasında depolama tesisine kabul edilen atıklar, sahanın yapısal sağlamlığını bozmayacak, iç ve dış şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak güvenlik düzeyinde depolanır. Zemin stabilitesinin geçirimsizlik tabakasına zarar vermeyecek nitelikte olması sağlanır.

(3) Atıkların depolama çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için lot şev eğimi ve atık hücresinin şev eğimi azami 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanır.

(4) Depolama tesisi, izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çiti ve giriş kapısı ile donatılarak emniyet altına alınır. Tesiste izinsiz atık boşaltımını engelleyecek kontrol mekanizması oluşturulur.

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ

SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 8.6.2010, Sayı: 27605

İlkeler

Madde 6 – (1) Toprak kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine ilişkin ilkeler şunlardır:

 1. a) Toprak kirliliğinin kaynağında önlenmesi esastır.
 2. b) Her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
 3. c) Kirli toprak temiz toprak ile karıştırılamaz.

ç) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 22.07.2005, Sayı: 25883

Genel ilkeler

Madde 5- Tıbbi atıkların yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır;

 1. a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
 2. b) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esastır.
 3. c) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır.
 4. d) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı esastır.
 5. e) Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar.
 6. f) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
 7. g) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ

HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarih: 27.12.2007, Sayı: 26739

Genel ilkeler

Madde 5 – (1) PCB’lerin yönetimine ilişkin ilkeler şunlardır:

 1. a) Kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, çevre ve insan sağlığının korunması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
 2. b) Kullanılmış PCB, PCB ve PCB içeren ekipman ithalatı yasaktır. Bunların ihracat işlemlerinde, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 3. c) PCB’lerin üretimi ve ithalatı yasaktır. Ancak, bilimsel deneyler, laboratuvar analiz ve ölçmelerinde referans standart olarak kullanımları bu yasaklama dışındadır.

ç) 12 nci maddeye tabi madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna kadar arındırılması ve/veya bertaraf edilmesi zorunludur.

 1. d) Yeniden kullanmak amacıyla herhangi bir maddeden PCB’nin tekrar elde edilmesi yasaktır.
 2. e) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre envantere tabi olmayan PCB içeren ekipmanlar ya da diğer ekipmanlardaki PCB’li parçalar lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.
 3. f) PCB’lerin gemilerde yakılarak bertaraf edilmesi (D11) yasaktır.

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tarih: 26.11.2005, Sayı: 26005

Tehlikeli maddelerden kaynaklanan su kirliliğinin azaltılması ile ilgili esaslar

Madde 5 — Tehlikeli maddelerin neden olduğu kirliliğe karşı suların korunması ve kirliliğin kademeli olarak azaltılarak ortadan kaldırılmasında;

 1. a) Tehlikeli maddelerin neden olduğu su kirliliklerinin kontrolünde her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında kanalizasyona bağlantı kalite kontrol izin belgesi, alıcı ortama deşarjda bu Yönetmeliğin Ek–5 indeki tehlikeli madde deşarj izin belgesinin düzenlenmesi,
 2. b) Tehlikeli madde deşarj izin belgesinde tehlikeli maddelerin bu Yönetmelikte verilen deşarj limit değerlerini aşmaması,

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarih: 06.10.2010, Sayı: 27721

Genel kurallar

Madde 5 – (1) Yakma veya beraber yakma işlemine tabi tutulmadan önce atığın tehlikeli atık olup olmadığı, atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığı belirlenir. Tehlikeli ve tehlikesiz  atıkların yakılmasına veya beraber yakılmasına ilişkin aynı emisyon limit değerleri uygulanır.

(2) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma ya da bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılması esastır.

(7) Bir yakma veya beraber yakma tesisi için Bakanlığa yapılan lisans başvurusunun değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

 1. a) Tesis, bertaraf edilecek atıkların türüne ve kategorisine göre tasarlanır, donatılır ve işletilir.
 2. b) Yakma ve beraber yakma işlemi sırasında üretilen ısının, elektrik enerjisine dönüştürme, üretim sürecinde kullanma veya bölgesel ısıtmada kullanma gibi yöntemlerle en elverişli biçimde geri kazanılmasına öncelik verilir.
 3. c) Kalıntıların miktarı, bunların çevreye verecekleri zararlar asgariye indirilir ve uygun olan hallerde geri dönüşümü yapılır.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇEVRE, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞNE YOL AÇAN EYLEM VE İŞLEMLERİ RESİMLERİ

GETİRİLEN VE YIĞIN OLDUKTAN SONRA SULAK ALANA İTİLEREK GÖMÜLEN HER TÜRLÜ ATIK. ARAÇ LASTİKLERİ, SANAYİ ATIKLARI, KANSEROJEN ASBESTLİ MALZEME, PLASTİK, NAYLONLAR 27.MAYIS 2015

Atıklar üzerine tarım toprağı atılarak gömülmüş ve üzeri tesviye edilerek tarla haline getirilmiştir. Ancak gömülen araç lastikleri ve plastik, naylon parçalarının toprak altından yüzeye çıktığı görülmektedir (25 Mayıs 2015)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir