KİTAPLAR

Suyun hikayesi, suya dair herşey.suyun özellikleri, suyun depolanması. su kalitesi, su kirliliği, arıtma, dezenfekte. suyun sağlığa etkileri, dünya da ve Türkiye de suyun durumu. Su hakkı. küresel ısınma ve su. sınır aşan sular. su ayak izi. su tasarrufu ve başka su hakkında tüm bilgiler
Deprem ve tsunami, oyun, deney ve sorularla deprem ve tsunamiyi anlamak. deprem. tsunami. zemin sıvılaşması. deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar.
Keşfedilmiş 118 elementin tanımı, özellikleri, bulunuşları, kullanımları ve sağlığa etkileri.
Tıbbi jeoloji alanında Türkiye’de ilk yazılmış kitap. Jeolojik unsurlar ve sağlığa etkileri.
Türkiye’de mesleksel ve çevresel hastalıklar. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf izzettin Barış ile Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey birlikte yazdığı bir kitap.
Türkiye de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineraller ve bunların tozlarının sağlığa etkileri. Akciğer kanseri, mezotelyoma, asbestosiz, silikozis ve pnömokonyozlar
Türkiye’de içme sularında florür sorunu. Florürlü su içilmesinden dolayı iskelet ve dişlerde oluşan florosiz hastalığı.

 

Mineral Dustas and Health. lap-Lambert-Almanya yayını. İngilizce baskı. Asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları, metal tozları, organik tozlar, toz fırtınaları

 

Türkiye’de arsenikli sular sorunu. Akciğer kanseri, keratozis.
Türkiye’de kil ve toprak yeme alışkanlığı. İnsanlar özellikle kadın ve çocuklar niçin kil ve toprak yer. Kil yeme ile anemi hastalığı ilişkisi.
Türkiye’de doğal radyasyon kaynakları, doğal ve yapay radyasyon nedir? Doğal radyoaktiviteli yerler. Radyoaktif mineraller.
Kütahya ili tanıtımı, jeolojisi, maden kaynakları, depremselliği, su kalitesi, sıcak su kaynakları, doğal radyasyon kaynakları, kil yeme alışkanlığı, antropojenik unsurları, içme suyunda arsenik ve florür.
Kapadokya teknik gezi kitabı. Eriyonit mineral tozları, mezotelyoma
Tıbbi jeoloji sempozyum kitabı 2005
Türkiye’de antropojenik/insan kökenli unsurlar ve çevresel etkileri, ağır metaller. madencilik faaliyetleri ve kirlenme
Tıbbi jeoloji sempozyum kitabı2008
Kapadokya teknik gezi kitabı, gezilecek yerler. eriyonit mineral tozu ve kanser ilişkisi, mezotelyoma
Nevşehir ili tanıtımı, jeolojisi, maden kaynakları, depremselliği, su kalitesi, sıcak su kaynakları, doğal radyasyon kaynakları, kil yeme alışkanlığı, antropojenik unsurları, içme suyunda arsenik ve florür.
Eskişehir ili tanıtımı, jeolojisi, maden kaynakları, depremselliği, su kalitesi, sıcak su kaynakları, doğal radyasyon kaynakları, kil yeme alışkanlığı, antropojenik unsurları, içme suyunda arsenik ve florür.
Niğde ili tanıtımı, jeolojisi, maden kaynakları, depremselliği, su kalitesi, sıcak su kaynakları, doğal radyasyon kaynakları, kil yeme alışkanlığı, antropojenik unsurları, içme suyunda arsenik ve florür.
Muğla ili tanıtımı, jeolojisi, maden kaynakları, depremselliği, su kalitesi, sıcak su kaynakları, doğal radyasyon kaynakları, kil yeme alışkanlığı, antropojenik unsurları, içme suyunda arsenik ve florür.
Kapadokya tarihi, jeolojik özellikleri, karain, sarıhıdır, Tuzköy eriyonit mineral tozları ve sağlık, mezotelyoma
Karbonat kayaları özellikleri, sedimantolojisi, kireçtaşı petrografisi, depolanma ortamları, kireçtaşı diyajenezi, porozite-gözeneklilik
Tufa ve traverten tanımı, oluşumu, özellikleri, oluşum ortamları
Deprem kitabı 2000. Deprem tanımı, fay tanımı çeşitleri, zemin sıvılaşması, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler
Jeoloji el kitabı, saha jeolojisinde başvurulacak yöntemler
Doğu Anadolu endüstriyel hammaddeler çalıştaı kitabı 2003
Mermer eğitimi kitabı, makaleler Deniz İskender Önenç-Eşref Atabey